Kaunas • Trakai • Gauja • Petrodvorec • Petrohrad • Tallinn • Klaipeda • Kurská kosa • Nerija 

Termíny | 29. července – 8. srpna 2021
Cena | 14 890 Kč

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách, jízda směr Český Těšín, Katovice, Varšava. Odpoledne prohlídka zrekonstruovaného historického centra Varšavy (UNESCO) – Starý Rynek, Barbakan, Krakovské předměstí, pro zájemce individuální návštěva Královského zámku. Večer ubytování v hotelu severně od Varšavy. Nocleh.

2. den: Po snídani odjezd do Kaunasu, bývalého hlavního města Litvy ležícího na soutoku řek Neris a Němen. Prohlídka památek města: hrad nad soutokem, chrám sv. Petra a Pavla – nejranější gotická stavba v Litvě, barokní radnice zvaná Bílá Labuť a jedinečné muzeum čertů. Odjezd do národního parku Trakai, jehož dominantou je hrad na ostrově uprostřed jezera Galvė, někdejší sídlo litevských velkoknížat. Poté přejezd do hlavního města Vilniusu – prohlídka města (UNESCO), jež svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu: Gediminasův hrad, Katedrální náměstí, staré město s židovskou čtvrtí. Večer ubytování ve Vilniusu.

3. den: Po snídani odjezd do Lotyšska. Cestou návštěva zámku Rundāle, jehož architekt B. F. Rastrelli proslul hlavně stavbou petrohradské Ermitáže. Odjezd do Rigy – prohlídka hlavního města Lotyšska na řece Dvině, které se pyšní řadou památek: Rižský dóm – největší chrám v Pobaltí, bývalý křižácký hrad je nyní sídlem prezidenta. Věž chrámu sv. Petra nabízí nádherný výhled na celé město. Ubytování v oblasti Rigy.

4. den: Po snídani odjezd na jih do národního parku Gauja. Jedná se o chráněné údolí stejnojmenné řeky. Ve městě Sigulda se nachází zřícenina mohutného hradu Turaida. Přes most se dostaneme na druhou stranu řeky k dalšímu hradu. Prohlédneme si i Cēsis, jedno z nejstarších měst Lotyšska. Pokračování na estonské hranice. Prohlídka historického Tartu, ve kterém sídlí nejstarší estonská univerzita. Odpoledne krátká zastávka na břehu Čudského jezera, čtvrtého největšího v Evropě, možnost koupání. Ubytování v oblasti Narvy, nocleh.

5. den:Po snídani překročení ruské hranice a cesta do světoznámého Petrodvorce (Petěrgof). Jde o nádherný palácový komplex cara Petra Velikého, jehož úchvatné kaskádovité zahrady končí až v moři. Po prohlídce odjezd do Petrohradu, ubytování a nocleh.

6. den: Celý den v Petrohradě, okružní jízda s místním průvodcem s prohlídkou nejzajímavějších památek města, nábřeží Něvy s celou řadou mostů, opravená Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, kde jsou pochováni ruští carové se svými rodinami, budova Admirality, která svou věží dominuje městu, procházka po Něvském prospektu, který je nejživější tepnou města, tato dlouhá ulice si zachovala svůj osobitý charakter, známý z ruských románů, Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, budova Mariinského divadlachrám Srdce Ježíšova. Odpoledne výlet do Puškinu, kde se nachází nádherný palác Carskoje Selo, ve kterém můžeme obdivovat kopii slavné Jantarové komnaty a nádherné zahrady. Návrat do Petrohradu, podvečerní procházka, nocleh v hotelu.

7. den: Po snídani možnost návštěvy Ermitáže, jedné z nejbohatších galerií světa, která ukrývá poklady ruského i světového umění. Odpoledne možnost návštěvy kláštera Alexandro-Něvská lávra, klášterapaláce ve Smolném, odkud byla řízena roku 1917 bolševická revoluce, zastávka u slavného křižníku Aurora. Navečer procházka po dalších pamětihodnostech města. Nocleh v hotelu.

8. den: Po snídani odjezd na ostrov Kronštadt, hlavní základnu ruské Baltské flotily. Procházka městečkem a prohlídka monumentálního chrámu sv. Mikuláše, známého také jako Chrám ruského námořnictva, z počátku 20. století. Poté cesta k estonské hranici, prohlídka 700 let starého pohraničního města Narva, kterému vévodí mohutná pevnost. Nocleh v hotelu v Estonsku.

9. den: Po snídani prohlídka Tallinnu – metropole Estonska, které je opravdovou perlou středověké architektury. Historické jádro je obehnáno vysokými hradbami, v nichž se dochovalo 26 obranných věží. Na kopci Toompea nad městem se nachází hrad, odkud je krásný výhled na historické centrum a na přístav. Lze též navštívit park Kadriorg se zámeckou rezidencí cara Petra Velikého. Odpoledne odjezd směr Riga, dále překročení litevských hranic. Po cestě zastávka u Vrchu křížů – nejposvátnějšího místa všech Litevců. Ubytování na území Litvy.

10. den: Po snídani odjezd k moři, do třetího největšího města Litvy Klaipėdy, které je jediným přístavem v zemi. Odtud trajektem na Kurskou kosu. Návštěva národního parku Nerija s unikátní přírodní scenérií, tvořenou až 50 metrů vysokými písečnými dunami. Na celé pobřeží je z moře vyplavováno takzvané baltské zlato – jantar. Během povinné devítihodinové přestávky ve městě Nida turistika po dunách, prohlídka rybářského městečka, procházka po pobřeží k prázdninovému domu spisovatele Thomase Manna, možnost odpočinku a koupání na písečných plážích. Ve večerních hodinách trajekt zpět do Klaipėdy. Noční cesta do ČR.

11. den: Příjezd do Brna v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 9x ubytování v hotelech*** se snídaní, služby průvodce, služby místního průvodce v Rusku, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vyřízení elektronického víza do Ruské federace 490 Kč, komplexní pojištění, případné vstupy. Upozorňujeme, že kvůli vyřízení víza je nutné přihlásit se na zájezd nejpozději 10 dní před odjezdem a je potřeba dodat do CK pasové údaje a 1 pasové foto. Foto stačí zaslat elektronicky, případně se můžete nechat vyfotit digitálně v CK. Cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu.
Fakultativně | Ermitáž s místním průvodcem 590 Kč, Carskoje Selo s Jantarovou komnatou 610 Kč, Petropavlovská pevnost 210 Kč.
Nástupní místa |

  • Zlín | Kroměříž | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Hranice | Frýdek-Místek | Ostrava | Nový Jičín | Český Těšín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno zdarma