Ostřihom – Visegrád – Szentendre – Budapešť – Szeged – Bugac puszta a Festival klobás v Békéscsabě 

Termín | 27.–31. října 2021
Cena | 6 500 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 600 Kč

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách, cesta přes Bratislavu a Györ do Ostřihomi. Prohlídka města a monumentální baziliky nad Dunajem. Pokračování do NP Dunajské ohbí – prohlídka památek Visegrádu – zřícenina horního hradu s krásnými výhledy a pozůstatky velkolepého renesančního paláce krále Matyáše Korvína. Pokračování do Szentendre – malebného barokního městečka na břehu Dunaje, které si oblíbili hlavně umělci, kteří tu mají své ateliéry. Večer příjezd na ubytování do hotelu v Budapešti.

2. den: Po snídani prohlídka proslulé budovy parlamentu s průvodcem, během níž uvidíte i uherské korunovační klenoty, procházka po výstavné Andrássyho třídě, židovskou čtvrtí s největší synagogou ve střední Evropě a kolem Opery. Volno k nákupům v historické tržnici Vásárcsarnok (možnost koupit maďarské speciality, např. pravé tokajské víno, pálinku, papriku, salámy apod.) Odpoledne je možné strávit koupáním v Széchenyiho lázních nebo návštěvou Muzea krásných umění s velmi cennou sbírkou. Nocleh v hotelu.

3. den: Po snídani výjezd na Budínský hradní vrch, prohlídka půvabné staré čtvrti, Matyášova chrámu, popřípadě Rybářské bašty. Poté archeologický areál římského města Akvincum. Odpoledne možnost exkurze ve výrobně nejznámějšího maďarského likéru Unicum. Večer přejezd do Szegedu. Ubytování v hotelu a nocleh.

4. den: Po snídani Gyula – secesní město u rumunských hranic, rodiště Albrechta Dürera Staršího, středověký hrad, pověstná 200 let stará cukrárna v biedermayerovském stylu, možnost koupání ve vyhlášených termálních lázních. Odpoledne Békešská Čaba (Békéscsaba) – místo konání každoročních největších slavností klobás na světě – Csabai Kolbászfesztivál s bohatým doprovodným programem a mnoha gastronomickými zážitky. Návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani prohlídka Szegedu nebo individuální volno ke koupání v místních termálních lázních, rozdělených na léčebnou a zážitkovou část. Budova lázní je z konce 19. století. Odpoledne zastávka v pusztě – Bugac puszta – možnost tradičního oběda a představení jezdců na koních. Odpoledne odjezd přes Budapešť zpět do ČR. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem s prodejem teplých a studených nápojů, 4x ubytování v hotelu *** s příslušenstvím v Budapešti a v oblasti Szegedu, 4x snídani, služby průvodce, pojištění CK, cestovní pojištění.
Cena nezahrnuje | případné vstupy, případné pobytové taxy, další stravování, vstup na festival cca 3000 HUF.