Dvoudenní vinařský zájezd 

Termíny |  5.–6. listopadu 2021
Cena | 2 520 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 680 Kč

 1. den: 9.15 sraz na stanovišti CK Čebus naproti hotelu Grand v Brně.
 9.30 odjezd směr Břeclav a Bratislava do rakouské spolkové země Burgenland.
 12.45 příjezd do Rustu, vinařského městečka na břehu Neziderského jezera.
 13.00–14.00 vítání nového vína ve vinařské akademii – spolkový dvůr Seehof.
 14.00–18.00 degustace vzorků vín: více než 28 sklepů, vstupné cca 20 €, bez poukazu na odběr vína.
 19.00 odjezd do Eisenstadtu, hlavního města spolkové země Burgenland. Volno v romantickém centru města. Odjezd na ubytování v hotelu, nocleh.

 2. den: Po snídani v hotelu prohlídka Eisenstadtu, barokní zámek rodu Esterházy s anglickým parkem. Individuální oběd. Přejezd zpět do Rustu.
 13.00–18.00 návštěva dalších sklepů a vinařských dvorů na původní vstupenku z prvního dne.
 18.30 odjezd z Rustu.
 21.30 předpokládaný příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, ubytování v hotelu se snídaní (dvoulůžkové pokoje), služby průvodce.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupné na vinařskou akci cca 20 €, případnou pobytovou taxu.