Padova – Palermo – Syrakúsy – Etna – Pompeje – Neapol 

Termíny | 11. – 19. března 2023
Cena | 15 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 890 Kč

Sicílie patří bezesporu k nejkrásnějším částem Itálie. Je pravou perlou mezi ostrovy Středozemního moře a díky své strategické poloze mezi Afrikou a Evropou o její ovládnutí v průběhu staletí usilovali mnozí dobyvatelé. Svoji stopu zde zanechali Féničané, Řekové, Římané, Arabové, Normani, Španělé, Francouzi a další. Vznikla tak fascinující mozaika nejrůznějších architektonických a uměleckých stylů i lidových zvyků. Stejně různorodé a jedinečné jako tyto tradice jsou i divoké přírodní scenérie ostrova. Díky velmi příznivým klimatickým podmínkám je možné objevovat krásy Sicílie v průběhu celého roku.

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách. Jízda přes Rakousko a Itálii. Zastávka ve starobylém univerzitním městě Padova – prohlídka poutní baziliky sv. Antonína, historického středu města a zájemci mohou navštívit kapli Scrovegni, kterou vyzdobil freskami malíř Giotto a která patří k nejvzácnějším dílům západního umění. Přejezd na ubytování v oblasti města Boloňa.

2. den: Po snídani pokračování směrem na Řím. Zastávka v Tivoli – návštěva vily d’Este s nádhernými zahradami. Odpoledne příjezd do Neapole, prohlídka města, nalodění na noční trajekt na Sicílii. Večer odplutí do Palerma.

3. den: Vylodění v 6.45 na Sicílii v Palermu, přejezd do jižní části ostrova. Agrigento – staré město a nedaleké Údolí chrámů se souborem řeckých chrámů. Přejezd do poklidného barokního městečka Piazza Armerina. Poblíž města se nachází Villa Romana del Casale – prohlídka unikátní římské vily ze 4. století pohřbené ve 12. století nánosem bahna a znovuobjevené ve 20. století. Odjezd na ubytování v oblasti Catanie. Fakultativní večeře a nocleh.

4. den: Po snídani prohlídka barokní Catanie – města ležícího pod sopkou Etna a postaveného z černého lávového kamene: katedrála s hrobkou skladatele Vincenza Belliniho, jehož ostatky sem byly přeneseny z Paříže. Odjezd na výlet do Syrakús. Město ležící na ostrově je jedním nejnavštěvovanějších na Sicílii a pyšní se bohatou historií. Nejprve prohlídka archeologického areálu zahrnujícího řecké divadlo a starověké lomy na kámen s jeskyní nazývanou Dionýsovo ucho. Poté střed města s centrálním náměstím Piazza Archimede, obklopeným starými paláci, dóm s barokním průčelím a krásná pobřežní promenáda Foro Italico. Návrat na ubytování v Catanii, možnost večeře a nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do Taorminy, ležící na vysoké terase nad Jónským mořem a patřící k nejkrásněji položeným místům na Sicílii. V pozadí se tyčí majestátní kužel Etny. K nejvýznamnějším památkám patří řecké divadlo z 2. století. Výjezd na Etnu (3 343 m), která je nejvyšší činnou sopkou v Evropě, možnost výstupu k některému z bočních kráterů. Návrat na ubytování. Možnost večeře a nocleh.

6. den: Po snídani odjezd do Cefalù – rybářského městečka ležícího na krásném místě mezi mořem a vysokou, téměř kolmou skalní stěnou nazývanou La Rocca, které je známé svou impozantní katedrálou. V odpoledních hodinách příjezd do Palerma – autobusová a pěší prohlídka hlavního města Sicílie: katedrála, arcibiskupský palác, přístav, Piazza Pretoria, bývalý královský zámek. Nocleh v Palermu.

7. den: Po snídani výlet ke starobylému klášteru Monreale, který je nejvýznamnějším poutním místem ostrova. Možnost výletu do Mondella – rekreační oblasti města s krásnými vilami a plážemi. Návrat do Palerma, individuální volno. Večer nalodění na trajekt a odplutí do Neapole.

8. den: Ráno vylodění v Neapoli. Přejezd do Pompejí – prohlídka skvěle zachovaného města, zaniklého výbuchem Vesuvu v roce 79 n. l. Pokračování vláčkem Circumvesuviana do Neapole – individuální volno nebo prohlídka skvělého Archeologického muzea, které skrývá poklady, objevené při odkrývání starověkých Pompejí, Herkulánea a dalších míst. Večer odjezd zpět do ČR.

9. den: Noční průjezd Itálií a Rakouskem. Návrat do Brna v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 5 × ubytování v hotelech *** ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, trajekt na Sicílii a zpět s noclehem ve dvoulůžkových kajutách, přístavní poplatky, jízdné na vláček Circumvesuviana, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku. 

Cena nezahrnuje | vstupné do objektů, případné pobytové taxy a komplexní pojištění. 

Fakultativně | 3 × večeře v hotelu 1 200 Kč. 

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 500 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 400 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 250 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma