Užhorod • Mukačevo • Chust • Siněvir • Koločava • Lvov 

Termíny | 11.–16. července | 2.–7. srpna 2022 
Cena | 7 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 500 Kč 

Podkarpatská Rus, nazývaná také Zakarpatská Ukrajina, je jednou z nejkrásnějších oblastí východní Evropy, dosud neobjevená masovým turizmem. Malebné Podkarpatí skrývá jak nedotčené přírodní krásy, tak unikátní dřevěnou architekturu.

1. den: Odjezd v ranních hodinách z Brna, cesta přes Slovensko do Užhorodu. Navečer krátká prohlídka centra. Ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani pokračování v prohlídce města na řece , které patřilo mezi raně slovanská sídla již v 10. století, kdy byla oblast osídlena takzvanými Bílými Chorvaty. Dominantou města je Užhorodský hrad, ve kterém sídlí muzeum s několika expozicemi. Dále řeckokatolická katedrála, pravoslavná katedrála Krista Spasitele, někdejší užhorodská synagoga, dnes budova filharmonie. V poledne přejezd do Mukačeva. Předtím návštěva hradu Palanok, který sehrál důležitou roli v uherských protihabsburských povstáních. Prohlídka Mukačeva, město známé velkou židovskou komunitou (dnes zde ovšem žije méně než 300 Židů). Přejezd do Chustu, ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani prohlídka Chustu, který leží necelých 10 km severně od hranic s Rumunskem. Nenáročný výšlap (cca 2 km) na místní hrad, který byl postaven už v roce 1090 za uherského krále Ladislava na obranu proti Kumánům. Odpoledne přejezd do Siněvirského národního parku, kde leží i vesnice Koločava. Ta proslula jako rodiště obávaného zbojníka a hrdiny literárního díla Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Ve vesnici je škola s muzeem a bustou Ivana Olbrachta. U dřevěného kostela sv. Ducha se nachází hroby českých četníků, zabitých Nikolou Šuhajem. Navštívíme i zbojníkův hrob na malém hřbitově na okraji vesnice. Možnost oběda v hostinci Četnická stanice. Poté přejezd a výšlap k Siněvirskému jezeru, které lze celé obejít za cca 1 hodinu. Ubytování v národním parku, nocleh.

4. den: Po snídani odjezd směr Lvov se zastávkou v lyžařském areálu Pylypec, kde se dá vyjet lanovkou do výšky až 1200 metrů nebo navštívit vodopád Šipot, který se nachází v hluboké rokli řeky Pylypec a spadá na severních svazích horského masivu Boržava na úpatí hory Gemba. Procházka cca na 2 hodiny. Možnost i kratších horských túr. Navečer příjezd do Lvova – největšího města a kulturního centra západní Ukrajiny. Ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani celodenní prohlídka Lvova. Po staletí bylo hlavní město Haliče součástí Polska, respektive Rakouského císařství, což mu vtisklo originální středoevropský ráz a jeho centrum je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Lvov je také důležitým náboženským střediskem, sídlí zde Lvovská arcidiecéze a kostely zde má několik křesťanských církví. Řeckokatolický kostel svatého Ondřejeklášter bernardýnů, kostel Božího tělaklášter dominikánů, Rynek, řeckokatolická katedrála svatého Jiří, kaple Tří svatých, Lvovská opera, výstup do parku Vysokyj zamok nad centrem města, který je se svou nadmořskou výškou 413 metrů také nejvyšší bod vysočiny Roztoččja. Dnes je na vrcholu vysílač a vyhlídkové prostranství s ukrajinskou vlajkou. Z vrchu je krásný výhled na město a okolí. Návrat na ubytování, nocleh.

6. den: Po snídani odjezd přes Polsko přes Rzeszów, kolem Krakova a Katovic do Česka. Příjezd do Brna ve večerních hodinách. Možnost vystoupit v Ostravě, Olomouci, Prostějově nebo Vyškově.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 5 noclehů v hotelech nebo penzionech se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

Upozornění | Pro cestu na Ukrajinu není třeba vízum, jen cestovní pas platný minimálně 3 měsíce. Doporučujeme počítat s případným zdržením na hranicích.

Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Ostrava (příplatek 100 Kč).