Oslo • Storfjord • Geirangerfjord • Dalsnibba • Cesta trollů • Andalsnes • Lillehammer

Termín | 22. – 30. července 2023           
Cena | 18 890 Kč    
Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha 

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách směr Praha na německé hranice. Průjezd Německem přes Berlín do Rostocku na trajekt do Švédska.

2. den: Vylodění v Trelleborgu v ranních hodinách, průjezd přes Švédsko se zastávkou v Göteborgu a na švédsko-norské hranici. V podvečer příjezd do Osla, ubytování a nocleh.

3. den: Prohlídka Osla – dopoledne Vigelandsanlegget, tj. součást Frognerova parku, kde je soustředěno životní dílo jednoho z největších sochařů Skandinávie – Gustava Vigelanda. Procházka kolem královského zámku a městským centrem – Národní divadlo, Domkirke, radnice, přístav Aker Bryggepevnost Akershus. Odpoledne odjezd na poloostrov Bygdøy k prohlídkám muzeí: Norsk Folkemuseum – největší skansen v zemi, je v něm shromážděno 150 budov vykreslujících dokonale život na norském venkově i ve městě, zvláštní expozice je věnována Laponcům. Dále Ra II Museum og Kon-Tiki, věnované dvěma plavidlům a popisu výzkumných cest legendárního Thora Heyerdala. Vikingskipenes Hus – muzeum vikinských lodí a polární loď Fram. Večer návštěva areálu Holmenkollen – lyžařský můstek, muzeum. Návrat na nocleh.

4. den: Pokračování v cestě severozápadním směrem přes Honefoss a kolem jezera Sperillen do Fagernes, malebným údolím Valdreshorskému průsmyku pod Filefjell, zastávka u vysokohorského jezera Tyin pod masivem Jotunheimen. Přejezd na nocleh.

5. den: Trajektem přes Ardalfjord, což je rameno Sognefjordu, nejhlubšího z norských fjordů. Po pobřeží Fjaerlandfjordu k ledovcovému splazu Boyabreen, pak pod masivem JostedalsbreenNordfjordu a podél jeho ramene Utfjordu do OldenuBriksdalu. Odtud pěšky cca 3 kilometry k ledovcovému splazu Briksdalsbreen. Ubytování v oblasti Oldenu.

6. den: Cestou na sever k Storfjordu zastávka na vyhlídkovém vrchu Dalsnibba ve výšce 1500 m n. m., pokračování do Geirangeru a projížďka lodí nejjižnějším výběžkem Storfjordu – Geirangerským fjordem. Trajektem přes Norddalsfjord do Valldalu, ubytování v oblasti.

7. den: Pokračování přes „Domov trolů“ na sever, pak horskou silnicí známou jako „Cesta trollů“ do údolí k Åndalsnes, nejsevernějšímu místu tohoto putování. Údolím Romsdalen se zastávkami na nejhezčích vyhlídkách, pak údolím Gudbrandsdalen do Lillehammeru – procházka městem a nahlédnutí na olympijská sportoviště. Nocleh v oblasti.

8.den: Průjezd Švédskem se zastávkami, odjezd večerním trajektem z Trelleborgu do německého Rostocku.

9. den: Vylodění v ranních hodinách, průjezd Německem, eventuálně zastávka na oběd na českém území, příjezd do Brna ve večerních hodinách.

 

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, trajekty, 6 × nocleh v mládežnických ubytovnách a chatkách (většinou čtyřlůžkové pokoje), 2 × snídani, cestu na vyhlídkový vrch Dalsnibba, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | pojištění do zahraničí, případné vstupy.

Fakultativně lze při včasné rezervaci zajistit čtyřlůžkové kabiny na trajektu (cca 800 Kč/osoba jedna cesta – bude upřesněno), dvoulůžkové pokoje za příplatek cca 5000 Kč/osoba (bude upřesněno).