Za vínem na Slovensko | 1. část: západ 

Termíny | 28.–31. října 2022 
Cena | 9 940 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 460 Kč 

1. den: Odjezd z Brna v 7.30, cesta přes Hodo­nín do Skalice na Záhoří. Návštěva vinného sklepa firmy Masaryk (specialista na frankov­ku) s degustací vína. Pokračování v cestě po Malokarpatské vinařské oblasti do Trnavy. Návštěva, prohlídka a degustace v prestižní společnosti Mrva Stanko, která je řazena mezi tři nejlepší vinařství na Slovensku. Ubytování v Trnavě nebo okolí. Navečer možnost odjet do obce Slovenský Grob na tradiční husí hody (podmínka je min. 12 účastníků).

2. den: Po snídani odjezd do Bratislavy, okruh s průvodcem centrem města. Později návštěva Národního salónu vín Slovenské republiky. Degustace slovenských vín s přednáškou míst­ního sommeliéra. Odpoledne přejezd do Jiho­slovenské vinařské oblasti. Prohlídka a degu­stace ve vinném sklepě. Ubytování v hotelu v Dunajské Stredě nebo okolí. Navečer mož­nost návštěvy místních termálních lázní Ther­malpark (otevřeno až do 21.00).

3. den: Po snídani přejezd do Nitranské vi­nařské oblasti. Návštěva vinařského družstva v Mojmírovcích – údajně nejlepšího produ­centa červených vín na Slovensku. Odpoledne exkurze a degustace ve vinařském podniku Víno Nitra. Ubytování v hotelu v Nitře. Mož­nost návštěvy termálních lázní Podhájska.

4. den: Po snídani cesta na západní Slovensko. Zde možnost poznání nových směrů ve slo­venském vinařství – návštěva nového vinař­ského podniku v kaštieli Krakovany na Pováží poblíž Piešťan. Seznámení s novými trendy a degustace vín. Při cestě do Brna zastávka na vrcholu Bradlo u mohyly jednoho ze zaklada­telů Československa – Milana Rastislava Šte­fánika. Příjezd do Brna kolem 19 hod.

Cena zahrnuje | autobusovou dopravu, 3 × ubytování v hotelu *** se snídaní (dvoulůžkové pokoje), 6 × exkurzi ve vinařských podnicích s degustací vína, vstupenku do Salónu vín SR s degustací, služby průvodce, pojištění pro případ úpadku CK.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění.
Fakultativně | doprava z hotelu na husí hody a zpět 260 Kč, jídlo na hodech si každý objed­nává a platí sám.