Rio de Janeiro – Foz do Iguaçu – NP Iguassu

Termíny | 8.–16. října 2016
Cena | 62 900 Kč | příplatek na 1/1 pokoj 9 800 Kč

1. den: Odlet z Prahy do Rio de Janeira s přestupem v některé evropské metropoli, přílet, nocleh.

Rio2. den: Po snídani odjezd na první část okruhu: Downtown, Flamengo Park, klášter São Bento, kostel Candelaria, Divadlo, katedrála São Sebastiano, sambodrom, výjezd lanovkou na Homoli cukru, odpoledne volno, nebo fakultativně dvouhodinový výlet po zátoce Guanabara. Nocleh.

3. den: Po snídani druhá část okruhu: světoznámá pláž Copacabana, mondénní čtvrť Ipanema, bohatá čtvrť Leblon, hora Corcovado s téměř 40 metrů vysokou sochou Krista Vykupitele – symbolu města, výjezd vláčkem na vyhlídku, poté prohlídka slavného fotbalového stadionu Maracaná. Odpoledne návštěva brusírny drahých kamenů a muzea a dílny firmy Stern, možnost nákupu. Nocleh v hotelu. Možnost večera Samba show a večeře ve stylu barbecue – ochutnávka různých druhů rožněného masa.

Copacabana4. den: Po snídani buď volno ke koupání na pláži, procházkám a nákupům v části Copacabana, nebo fakultativní výlet do císařského města Petropolis, návštěva bývalého letního císařského paláce a muzea. Nocleh ve stejném hotelu v Riu.

5. den: Po snídani transfer na letiště, odlet do města Foz do Iguaçu, na hranicích Brazílie, Argentiny a Paraguaye, transfer do hotelu, odpoledne procházka městem, koupání v hotelovém bazénu, nocleh.

Vodopády Iguacu6. den: Po snídani odjezd do Argentiny k prohlídce a procházce po národním parku Iguassu, ke které patří i jízda ekovláčkem a vyhlídka z plošiny nejimpozantnějšího místa vodopádů Ďáblova chřtánu. Pozdě odpoledne návrat do Fozu, návštěva velkoobchodu se suvenýry všeho druhu (hlavní nabídkou jsou výrobky z drahých kamenů i kameny samotné, prodávané levně na váhu). Večer fakultativně Latinská showbarbecue večeří, bufet. Nocleh v hotelu.

Safari Macuco7. den: Po snídani odjezd na prohlídku vodopádů z brazilské strany, odpoledne možnost buď volna, nebo safari Macuco (naučná stezka v džungli, jízda ekovláčkem a plavba na motorových člunech přímo pod vodopády) nebo možnost fakultativního výletu do Paraguaye za levnými nákupy. Nocleh ve stejném hotelu.

8. den: Po snídani volno k posledním nákupům, nebo koupání v hotelovém bazénu, ve 12 hodin, odjezd na letiště, odlet přes Rio nebo São Paulo do Evropy.

9. den: Přílet do Evropy a k večeru do Prahy,  možnost odvozu autobusem CK do Brna.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku, letištní taxy 8 000 Kč, veškerou přepravu v Brazílii, 7x nocleh se snídaní, všechny uvedené vstupy mimo fakultativních, služby průvodce českého i místního odborného, pojištění pro případ úpadku CK.

Cena nezahrnuje | dopravu na letiště z Brna do Prahy a zpět (cena bude upřesněna dle aktuálního počtu zájemců) nebo společnou přepravu vlakem s návazností přepravy na letiště, jinou stravu než snídaně, spropitné cca 40 USD nebo 30 € na osobu, komplexní pojištění včetně léčebných výloh, úrazu a případného storna 60 Kč/den.

Fakultativně | Výlet po Guanabara Bay 790 Kč, samba show + BBQ večeře v Riu 2 280 Kč, výlet Petropolis s obědem 1690 Kč, latinská show v Iguassu s večeří 1 250 Kč, safari Macuco Iguassu 1 200 Kč.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!