Kurz průvodců

Po roční přestávce z důvodů pandemie covid-19 chceme letos na podzim opět otevřít náš tradiční přípravný kurz pro všechny zájemce o složení státní zkoušky profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací České republiky na obor průvodce cestovního ruchu, číslo profese PK 65-021-N. Tato profesní zkouška má platnost (po příslušné nostrifikaci) ve všech státech Evropské unie s mírou obtížnosti kvalifikace 5. stupně. Autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj ČR oprávněnou ke zkouškám profesní kvalifikace je náš pracovník Ing. Miroslav Řepa, tel. 736 487 371.

Kurz se uskuteční v termínu od 21. října do 14. prosince 2021, samotná zkouška profesní kvalifikace pak 29. ledna 2022. Vyučování probíhá každé úterý a čtvrtek, vždy od 15.15 do 19.00 hod. v učebně v paláci Morava v Brně na Malinovského náměstí č. 4. Kromě této teoretické výuky absolvují posluchači ještě 3 praktická zaměstnání, vždy v sobotu. Cena kurzu je 5 000 Kč. V průběhu kurzu lektoři probírají témata z oblasti zeměpisu CR, světových a českých dějin, techniky i ekonomiky cestovního ruchu, dopravních systémů, legislativy v oblasti CR, náboženství ve světě, základů psychologie i etikety, metodiky činnosti průvodce, přípravy výkladu průvodce atd.
Zájemci naleznou tiskopis přihlášky v další části tohoto oddílu. Vyplněnou přihlášku, prosím, podepište a naskenovanou odešlete na adresu repa@cebus.cz nebo alena.repova@seznam.cz. Případné dotazy vám zodpovíme.

Kurz průvodců – aktuální informace:
Protože se k rozhodnému termínu (22. 9. 2021) přihlásilo na přípravný kurz pro nové průvodce cestovního ruchu ani ne deset zájemců a my potřebujeme z ekonomických důvodů (pronájem učebny, honoráře lektorů, pronájem autobusu…) minimálně 13 posluchačů, nebude letos na podzim přípravný kurz pro průvodce vůbec otevřen.
Pro všechny nové zájemce o práci průvodce CR však máme (stejně jako vloni) náhradní řešení a sice samostatnou přípravu ke státní zkoušce profesní kvalifikace PK 65 – 021 – N dle Národní soustavy kvalifikací České republiky. Zájemci o tuto formu přípravy budou u nás absolvovat úvodní konzultaci, kde se dovědí podrobnosti o zkoušce i rozsah požadovaných vědomostí, dostanou od nás studijní materiál a budou jim zodpovězeny dotazy. Tyto konzultace proběhnou v první polovině října 2021. Samotná zkouška profesní kvalifikace proběhne v týdnu od 13. do 17. prosnce 2021. Cena zkoušky je 4 400 Kč.
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o získané profesní kvalifikaci průvodce cestovního ruchu platné v celé Evropské unii.
Zájemci ať posílají předběžné přihlášky na adresu repa@cebus.cz. Více informací pak získají na telefonním čísle 736 487 371.

Dokumenty ke stažení: