Přípravný kurz průvodců CR

Tradiční přípravný kurz pro zájemce o složení státní zkoušky profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací České republiky na obor průvodce cestovního ruchu, číslo profese PK 65-021-N pořádáme už více jak 25 let vždy na podzim. Poslední kurz proběhl v roce 2019, následující tři roky se v důsledku pandemie covid-19 kurz neotevíral a zájemci o získání profesní kvalifikace byli odkazování na přípravu ke zkoušce formou samostudia. Pandemie covidu-19 změnila i podobu cestovního ruchu nejen v ČR, ale doslova na celém světě. V naší republice v podstatě téměř zanikl příjezdový CR, trochu se omezil výjezdový CR a výrazně narostl domácí CR. Tomu se přizpůsobilo i složení průvodcovského sboru – řada kolegů, zejména vyššího věku, rezignovala na svou profesi a z oboru už nadobro odešli. Myslíme si, že je nejvyšší čas prořídlé řady průvodců doplnit a poskytnout jim i vyšší kvalitu vzdělání složením zkoušky profesní kvalifikace. Tato profesní zkouška má platnost (po příslušné nostrifikaci) ve všech státech Evropské unie s mírou obtížnosti kvalifikace 5. stupně. Autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj ČR oprávněnou ke zkouškám profesní kvalifikace je náš pracovník Ing. Miroslav Řepa, tel. 736 487 371. Rozhodli jsme se, že se letos pokusíme po tříleté pauze opět otevřít tradiční přípravné kurzy pro nové průvodce cestovního ruchu.

Kurz se uskuteční v termínu od 17. října do 10. prosince 2024, samotná zkouška profesní kvalifikace pak ve čtvrtek 30. ledna 2025. Vyučování probíhá každé úterý a čtvrtek, vždy od 15.15 do 19.00 hod. v učebně v paláci Morava v Brně na Malinovského náměstí č. 4. Kromě této teoretické výuky absolvují posluchači ještě 3 praktická zaměstnání, vždy v sobotu. Cena kurzu je 6 800 Kč. V průběhu kurzu lektoři probírají témata z oblasti zeměpisu CR, světových a českých dějin, techniky i ekonomiky cestovního ruchu, dopravních systémů, legislativy v oblasti CR, náboženství ve světě, základů psychologie i etikety společenský protokol, metodiky činnosti průvodce, přípravy výkladu průvodce atd.
Zájemci naleznou tiskopis přihlášky v další části tohoto oddílu. Vyplněnou přihlášku, prosím, podepište a naskenovanou odešlete na adresu repa@cebus.cz nebo alena.repova@seznam.cz. Případné dotazy vám zodpovíme.

Zkouška profesní kvalifikace průvodce CR – aktuální informace:
Pro ty zájemce, kteří potřebují získat osvědčení o profesní kvalifikaci průvodce cestovního ruchu co nejdřív (např. k získání Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu II. stupně), uspořádáme zkoušku profesní kvalifikace PK 65-021-N podle NSK ČR v termínu dle dohody. Příprava na tuto zkoušku je formou samostudia, učební texty zájemcům o zkoušku dodáme. Cena za zkoušku je 4 900 Kč. Více informací získáte na repa@cebus.cz nebo i telefonicky na čísle 736 487 371.

Ekonomická rozvaha:
Finanční náklady na kurz i zkoušku PK nejsou nízké. Mnohého zájemce napadne myšlenka, zda se to vůbec vyplatí. Odpověď je jednoznačná – ano, vyplatí. Celodenní honorář průvodce při vykladu v českém, slovenském či běžném evropském jazyku (jako např. angličtina, němčina, španělština…) se pohybuje obvykle v rozpětí 2.000 – 2.500 Kč (podle dohody mezi průvodcem-OSVČ a zákazníkem, což bývá nejčastěji cestovní kancelář, turistická agentura, podnik či podnikový kolektiv). U exotických jazyků (jako např. japonština, čínština, hebrejština…) bývá honorář mnohdy až násobný. Finanční náklady vynaložené k získání kvalifikace se tedy vrátí pracujícímu průvodci během několika dnů, což je mimořádně rychlá návratnost.
Naše náklady na kurz nejsou nízké. Je zapotřebí uhradit pronájem učebny a audiovizuální techniky, zaplatit honoráře lektorům, pronájem autobusu… Proto přípravný kurz otevíráme až při počtu minimálně 13 přihlášených zájemců. U zkoušky profesní kvalifikace naopak přijímáme i jednotlivce.

 

Dokumenty ke stažení: