Kurz průvodců

Po roční přestávce z důvodů pandemie covid-19 chceme letos na podzim opět otevřít náš tradiční přípravný kurz pro všechny zájemce o složení státní zkoušky profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací České republiky na obor průvodce cestovního ruchu, číslo profese PK 65-021-N. Tato profesní zkouška má platnost (po příslušné nostrifikaci) ve všech státech Evropské unie s mírou obtížnosti kvalifikace 5. stupně. Autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj ČR oprávněnou ke zkouškám profesní kvalifikace je náš pracovník Ing. Miroslav Řepa, tel. 736 487 371.

Kurz se uskuteční v termínu od 21. října do 14. prosince 2021, samotná zkouška profesní kvalifikace pak 29. ledna 2022. Vyučování probíhá každé úterý a čtvrtek, vždy od 15.15 do 19.00 hod. v učebně v paláci Morava v Brně na Malinovského náměstí č. 4. Kromě této teoretické výuky absolvují posluchači ještě 3 praktická zaměstnání, vždy v sobotu. Cena kurzu je 5 000 Kč. V průběhu kurzu lektoři probírají témata z oblasti zeměpisu CR, světových a českých dějin, techniky i ekonomiky cestovního ruchu, dopravních systémů, legislativy v oblasti CR, náboženství ve světě, základů psychologie i etikety, metodiky činnosti průvodce, přípravy výkladu průvodce atd.
Zájemci naleznou tiskopis přihlášky v další části tohoto oddílu. Vyplněnou přihlášku, prosím, podepište a naskenovanou odešlete na adresu repa@cebus.cz nebo alena.repova@seznam.cz. Případné dotazy vám zodpovíme.

 

Dokumenty ke stažení: