Hanoj • Hoa Lu • Ha Long • Bac Ninh • Đà Nang • Hoi An • Nha Trang • Ho Či Minovo Město • Cho Lon • Ben Tre

Termín | 15.–27. října 2020
Cena | 64 200 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 7 800 Kč

1. den: Odlet z letiště v Praze nebo Vídni (bude upřesněno) do Hanoje.

2. den: Odpoledne přílet do Hanoje, transfer do hotelu, volno k odpočinku, nocleh.

3. den: Po snídani celodenní prohlídka vietnamské metropole: Ho Či Minovo mauzoleum, jeho osobní rezidence zvaná Chaloupka strýčka Ho, Pagoda jednoho sloupupagoda Trấn Quốc. Poté návštěva Etnologického muzea, kde se seznámíme s rozdílným národnostím složením vietnamského lidu, odpoledne návštěva Chrámu literatury a projížďka cyklorikšami starou čtvrtí uličkami se starožitnými krámky. Po obědě navštívíme posvátné jezero Hoàn Kiếm (Vráceného meče) s Nefritovým ostrovemchrámem Ngọc Sơn (Nefritové hory). Večer návštěva proslulého vodního loutkového divadla. Nocleh v Hanoji.

4. den: Po snídani jízda zemědělskou krajinou do Hoa Lư, hlavního města země v 10. století, návštěva pagody Bích Động a pokračování na nábřeží Thung Nắng, nalodění na malý člun pro dvouhodinovou plavbu jeskyní a potůčky, které protékají krásnou venkovskou krajinou s vápencovými útesy a rýžovými políčky, po obědě v restauraci návštěva chrámu prvního vietnamského císaře Đinh Tiên Hoànga a chrámu císaře Lê Đại Hànha, navečer návrat do hotelu v Hanoji.

5. den: Po snídani odjezd busem ke světoznámé zátoce Hạ Long (UNESCO) v Tonkinském zálivu, nalodění na typickou džunku a plavba mezi fantastickými krasovými útvary po Dračí zátoce, jedné z nejkrásnějších scenérií na světě. Pozdní oběd na lodi, stejně jako večeře a nocleh.

6. den: Po snídani návrat na břeh a jízda zpět do Hanoje, cestou návštěva města Bắc Ninh, proslulého výrobou keramiky, procházka kolem četných keramických dílen, po obědě návrat do Hanoje, transfer na letiště, odlet do Huế, kde nocleh v hotelu.

7. den: Po snídani prohlídka císařské citadely a mauzolea císaře Tự Đức z dynastie Nguyễn, které bylo postaveno podle tajemných zákonů geomancie. Cestou zastávky ve vesnicích s kónickými chýšemi a výrobnami vonných tyčinek. Po obědě návštěva mauzolea císaře Minh Mạnga a pokračování k sedmiposchoďové pagodě Thiên Mụ (Nebeské paní) na břehu řeky. Nocleh v hotelu v Huế.

8. den: Po snídani přejezd Annamského pohoří průsmykem Hải Vân (Oblačný průsmyk) do města Đà Nẵng ve středním Vietnamu, návštěva Čamského muzea, které dokumentuje kulturu někdejšího hinduistického království Čampa, pokračování do městečka Hội An, procházka Starou čtvrtí (UNESCO). V 17. a 18. století to šlo o důležitý přístav, dnes lákají turisty staré kupecké domy, krytý most přes řeku a rušné tržiště. Po obědě návštěva výrobny lampionů, kde si každý může vyrobit svůj vlastní. Nocleh v Hội An.

9. den: Po snídani transfer na letiště v Đà Nẵngu a let do Nha Trangu, kde po obědě volné odpoledne v hotelu, který má bazén a leží blízko pláže. Nocleh.

10. den: Po snídani transfer na letiště Cam Ranh, odlet do Ho Či Minova Města (Saigonu), transfer do hotelu, ubytování, oběd a prohlídka rušného centra – koloniální čtvrť s radnicí, operou, katedrálou Notre Dame z 19. století, nádhernou budovu Centrální pošty a interiér moderního paláce Znovusjednocení. Nocleh v Ho Či Minově Městě.

11. den: Po snídani návštěva Muzea obětí války, pokračování do Chợ Lớn, návštěva pagody Thiên Hậu a rušného tržiště Bình Tây. Po obědě návštěva výrobny lakovaných předmětů a odjezd k tunelům Củ Chi, které byly vybudovány vietnamským hnutím odporu Việt MinhViệt Cộng proti Francouzům, respektive Američanům. Návrat do Ho Či Minova Města, nocleh.

12. den: Po snídani odjezd z Ho Či Minova Města do města Bến Tre v deltě řeky Mekong, návštěva dílny na výrobu cihel na břehu řeky, nalodění na člun a plavba po řece, která je plná místních bárek (sampanů), naložených různým zbožím a zemědělskými produkty. Cestou zastávka v dílně, kde se zpracovává kokos, zhlédnutí procesu sušení kokosu. Před obědem procházka k domorodému domku, kde ochutnávka tropického ovoce. Odpoledne návrat do Ho Či Minova Města, nocleh.

13. den: Po snídani odjezd na letiště, odlet do Evropy, přílet v noci nebo časně ráno další den.

Cena zahrnuje | mezinárodní i domácí přelety a transfery, 10 x ubytování v hotelích***/**** se snídaní, 1x ubytování na lodi v Dračí zátoce, 10x oběd, 1x večeře na lodi, výlety člunem i džunkou v Dračí zátoce, všechny vstupy a okružní prohlídky dle programu, místního anglicky hovořícího průvodce, českého tlumočícího průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | dopravu z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem, vízum do Vietnamu (elektronické 750 Kč, na velvyslanectví 2 850 Kč), nápoje k hlavním jídlům, jiné stravování než uvedené v programu, spropitné ve výši cca 50 USD na osobu (určeno místním průvodcům a řidičům).

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!