Wismar • Lübeck • Lüneburg • Brémy • Hamburk

Tématická cesta na sever Německa do středověkých hanzovních přístavů s bizarními gotickými chrámy a útulnými měšťanskými domky vrcholí návštěvou nejklidnějšího, nejpříjemnějšího a nejexkluzivnějšího německého velkoměsta Hamburku.

Termíny | 11.–15. července | 5.–9. září 2018
Cena | 6 590 Kč

Celle1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z Brna do Německa. Zastávka v romantickém dolnosaském Celle se stovkami hrázděných domů a renesančním zámečkem. Přejezd na ubytování v okolí Brém, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka více než půlmilionového svobodného města Brém (UNESCO) – starobylé hanzovní město na řece Vezeře s tradičními hrázděnými domy, gotická radnice, dóm sv. Petra, Lübeckpohádková Socha čtyř brémských muzikantů. Poté odjezd do půvabného městečka Lüneburg a následně do největšího německého národního parku Lüneburské vřesoviště (Lüneburger Heide). Ubytování v hotelu, nocleh.

3. den: Po snídani přejezd do starobylého přístavu Wismar na pobřeží Baltského moře a poté do Lübecku, proslulého města marcipánu, kupecké rodiny Buddenbrooků a bratří Mannových. Obě Hamburkhanzovní města mají mimořádně zachované a rozlehlé historické centrum se stavbami takzvané cihlové gotiky a jsou památkově chráněna (UNESCO). Po prohlídce a individuálním volnu odjezd na ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani odjezd do svobodného města Hamburku – prohlídka historického centra se známou radnicí, nábřežím Vnitřní Alstery, kanály a zajímavými cihlovými stavbami, prohlídka Speicherstadtu (stavby avantgardy počátku 20. století), vyjížďka do Altony, kdysi hradiště a posvátného místa Polabských Slovanů, a podél třídy patricijských vil Elbchaussee do Blankenese, kde se nachází dokonalý empírový zámeček. Odjezd zpět do České republiky ve večerních hodinách.

5. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 3x snídani, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, příplatek na jednolůžkový pokoj 1 490 Kč, případné pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma
Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!