Málaga – Granada – Gibraltar – Sevilla – Córdoba

Termíny | 31. května – 7. června | 20.–27. září 2019
Cena | 19 790 Kč (včetně letištních tax)

1. den: Odlet z Prahy, Vídně nebo Bratislavy (bude upřesněno). Přílet do Málagy, transfer do hotelu v oblasti, nocleh.

2. den: Prohlídka Málagy, přístavu využívaného už Féničany a Římany. Návštěva dominanty města pevnosti Gibralfaro ze 14. století a maurského hradu Alcazaba s překrásnou vyhlídkou na město a okolí. Paseo Marítimo u městské pláže a Paseo del Parque s bujnými zahradami lákájí k Poznávací zájezd do Španělskaosvěžujícím procházkám. Staré městokatedrálou a křivolakými uličkami, které nás dovedou k nejnovějšímu klenotu Málagy: Museu Picasso, otevřenému v roce 2003 na počest zdejšího rodáka Pabla Picassa. Nedaleko odtud se nachází také jeho rodný dům. Individuální volno. Návrat do hotelu.

3. den: Po snídani odjezd do Granady, jednoho z nejkrásnějších měst Evropy ležícího na úpatí pohoří Poznávací zájezd do ŠpanělskaSierra Nevada. Návštěva Alhambry – dokonalé ukázky arabského stavitelského umění (UNESCO). Procházka starobylou čtvrtí Albaicín, katedrála s královskou hrobkou a místem posledního odpočinku královského páru Isabely KastilskéFerdinanda Aragonského. Návrat na ubytování. Nocleh.

4. den: Po snídani odjezd do britského zámořského území a nejjižnější části Evropy Gibraltaru – prohlídka starého města. Fakultativně vyjížďka minibusem Poznávací zájezd do Španělskana gibraltarskou skálu s jeskyní Sv. Michala a volně žijící opičí rodinkou. Při dobrém počasí lze vidět břehy Afriky a rozhraní Atlantiku a Středozemního moře. Návrat na ubytování. Nocleh.

5. den: Po snídani volný program ke koupání na pláži. Nocleh.

6. den: Po snídani výlet do města Ronda, ležícího na okrajích rokle 100 m nad řekou Guadalevín. Most nad roklí, Puente Nuevo, spojuje starou a novou část města. Cesta pokračuje územím Přírodního parku Sierra rondade Grazalema, přes pueblos blancos, vesničky s charakteristickými bílými domy – zastávka v Grazalema. Návrat na ubytování. Nocleh.

7. den: Po snídani odjezd do andaluské metropole Sevilly. Příjezd kolem poledne, prohlídka města: bývalá přístavní čtvrť El Arenal, nábřeží řeky Guadalquivir s býčí arénou La Maestranza, maurskou věží Torre del Oro, židovská čtvrť Santa Cruz, jež je díky změti bílých uliček a dvorků Poznávací zájezd do Španělskaodedávna nejmalebnějším zákoutím města, katedrála La Giralda, v níž je pohřben Kryštof Kolumbus, možnost výstupu na věž s výhledem na město. Prohlídka maurské pevnosti Real Alcázar s krásnými středověkými interiéry a zahradami… Ubytování v oblasti, nocleh.

8. den: Po snídani odjezd do Córdoby, jež byla v 10. století nejslavnějším městem Evropy a je bývalým hlavním městem Arabského kalifátu. Historické centrum se rozprostírá kolem mešity v maurském slohu přeměněné na katedrálu, staré hradby a židovská čtvrť, římská brána a středověký most přes řeku Guadalquivir. Přejezd do Málagy, odkud ve večerních hodinách odlet do Prahy, Vídně nebo Bratislavy (bude upřesněno).

Sled programu se může změnit v závislosti na aktuálním letovém řádu nebo termínu vstupu do Alhambry.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku do Málagy, kabinové zavazadlo do 10 kg, veškerou autokarovou přepravu ve Španělsku, 7x nocleh ve dvoulůžkových pokojích v hotelu *** se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy do objektů, případné pobytové taxy, transfer z Brna na letiště a zpět.

Fakultativně | vstupné do pevnosti Alhambra 620 Kč (vzhledem k vysoké návštěvnosti lze vstup garantovat jen při včasném předplacení v CK), 5x večeře za 1 150 Kč, příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč, transfer Brno–letiště–Brno za cenu 500 Kč jedním směrem (transfer se uskuteční při minimálním počtu 15 osob).

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!