Hongkong • Ha Long • Hanoj • Cao Bang • Nan-ning • Kanton 

Termín | 10.–24. listopadu 2022 
Cena | 58 800 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 8 900 Kč 

1. den: Odpoledne odlet z Prahy či Vídně (bude upřesněno) do Hongkongu s přestupem v některé z evropských metropolí.

2. den: Přílet do Hongkongu, přesun z letiště do hotelu, volno v obchodní čtvrti Kowloon, nocleh v hotelu v Hongkongu.

3. den: Po snídani prohlídka Hongkongu včetně výhledu na město z hory Victoria Peak, tržiště Stanley Market, projíždka po Repulse Bay a rybářské vesnici Aberdeen s pohledem na typické čluny sampany a džunky, odpoledne odjezd do 180 km vzdáleného města Kanton (Kuang-čou, Guangzhou), nocleh v hotelu.

4. den: Kanton, jedenáctimilionová metropole provincie Kuan-tung (Guandong) je největším městem jižní Číny. Leží v subtropické oblasti u Jihočínského moře a proslulo svými jadeitovými výrobkyvějíři ze santalového dřeva. Odjezd přes Čao-čching (Zhaoqing) a Jü-lin (Yulin) do Pej-chaj (Beihai), kde se nachází nejkrásnější a nejznámější pláž provincie Kuan-si (Guanxi), nocleh v hotelu na takzvané Stříbrné pláži.

5. den: Po snídani cesta autobusem na do Tung Sing (Dong Xing), města na hranicích s Vietnamem, ubytování v hotelu, večer návštěva nočního trhu, nocleh.

6. den: Překročení čínsko-vietnamské hranice, procházka podél řeky Pej Lun (Bei Lun) a vstup do vietnamského „města tržnic“ Móng Cái. Rychlý člun nás doveze do světoznámé zátoky Hạ Long – Dračí zátoky (UNESCO). Po nalodění na tradiční džunku následuje téměř čtyřhodinová plavba po Dračí zátoce, jedné z nejkrásnějších scenérií na světě: skalnaté ostrovy a ostrůvky bizarních tvarů, plovoucí vesnice místních rybářů, oběd na lodi. Večeře v hotelu v Hạ Longu s možností procházky po břehu Jihočínského moře.

7. den: Po snídani odjezd do vietnamského hlavního města Hanoje, prohlídka města, návštěva Ho Či Minova mauzolea s přilehlou zahradou a parkem, náměstí Ba Đình, Západní jezero. Večeře v hotelu v Hanoji, během večeře představení vietnamských tanců a zpěvů, nocleh.

8. den: Po snídani návštěva vietnamského venkova, odpoledne příjezd do národního parku Ba Bể (Tři jezera). Navečer procházka kolem jezera, večeře, nocleh v hotelu.

9. den: Nalodění na jezerní člun a plavba k vodopádům Đầu Đẳng, před tím návštěva jedné z domorodých vesnic zdejšího horského kmene. Po návratu do člunu plavba po jezeře do vesnice Chợ , pokračování po souši do cíle naší cesty, města Cao Bằng. Večeře a nocleh v hotelu.

10. den: Po snídani odjezd do nejsevernější oblasti provincie Cao Bằng. Cesta s nádhernými scenériemi se vine přes Trùng Khánh, příjezd k nejdelšímu vietnamskému vodopádu Bản Giốc, čínsky Te-tchien (Detian), ležícímu přímo na hranicích s Čínou. Vychutnáme si nádherný pohled na vodopád a pokračujeme k jeskyni Ngườm Ngao. Obrovská jeskyně vytvořená podzemní řekou má dva hlavní vchody a jedna její větev dosahuje téměř k vodopádu, kde se nachází takzvaný tajný vchod. Po návštěvě jeskyně zastávka u dalšího horského kmene, návrat do hotelu v Cao Bằng.

11. den: Brzy ráno návštěva jeskyně Pác Bó, místo pobytu Ho Či Mina po návratu z exilu v roce 1941. Poté půldenní jízda smaragdově zelenou horskou krajinou s terasami rýžových políček a horskými vesničkami přes horská sedla Đông KhêThất Khê a dojedeme do hraničního města Lạng Sơn, které bylo za čínsko-vietnamské války v roce 1979 zcela zničeno a po znovuvybudování se stalo důležitým obchodním centrem oblasti. Večeře a nocleh v hotelu Lạng Sơn.

12. den: Přejezd takzvaného Průsmyku přátelství do Číny, jízda vlakem do Nan-ningu, nocleh v hotelu.

13. den: Po snídani prohlídka Nan-ningu, třimilionové metropole Čuangské autonomní oblasti, návštěva vyhlídky na hoře Čching-siou (Qingxiu) a Muzea národností Kuang-si (Guangxi). V noci odjezd nočním vlakem do Kantonu (6 lehátek v kupé).

14. den: V poledne příjezd do Kantonu, prohlídka města s buddhistickým chrámem Šest banyánových stromů, návštěva proslulé tržnice Čching-pching (Qingping) a ostrova Ša-mien (Shamian), večer transfer na letiště, odlet do Evropy.

15. den: Přílet do Vídně nebo Prahy s přestupem, možnost společného transferu mikrobusem do Brna (není v ceně).​

Cena zahrnuje | letenku z Vídně nebo Prahy do Hongkongu a zpět z Kantonu, všechny vstupy, ubytování dle programu, 6x polopenzi ve Vietnamu, přepravu vozidlem, odpovídajícím počtu účastníků, vlakové přejezdy, plavbu člunem, místní odborné průvodce a českého průvodce překládajícího výklad, který doprovází skupinu již z Brna, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | 2x vízum do Číny za 2 980 Kč (vyřizuje CK po dodání pasu, platného nejméně 6 měsíců od příletu zpět), spropitné cca 40 €, jinou stravu než je uvedená v programu, nápoje k jídlům, transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem, cestovní pojištění včetně storna zájezdu.

Fakultativně | lůžko ve vlaku (4 osoby v kupé) 30 € na osobu, 7x polopenze (večeře nebo oběd) na území Číny 3 200 Kč.