Tbilisi • Signagi • Kazbek • Kutaisi • Batumi • Gori • Mccheta

Termín | 6. – 15. září 2024
Cena | 39 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 6 900 Kč    

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Tbilisi, po příletu setkání s místním průvodcem, ubytování v hotelu, nocleh.

2. den: Po snídani seznámení s gruzínskou metropolí, která se rozkládá na několika kopcích podél řeky Kura. Návštěva chrámu Metechi a katedrály Nejsvětější Trojice Sameb, prohlídka Starého Města na úpatí kopce Mtacminda, poté výjezd lanovkou k pevnosti Narikala. Návštěva chrámu Sioni z 6. století a  baziliky Ančischati. Procházka po rušné Rustaveliho třídě, návrat do hotelu, volno, večeře, nocleh.

3. den: Po snídani výlet do oblasti Kachetie. V obci Bodbe návštěva komplexu kláštera Sv. Jiří a hrobu Sv. Niny. Příjezd do města lásky Signagi, které se rozkládá nad úrodným údolím Alazani. Odpoledne degustace vína s ukázkou pečení tradičního gruzínského chleba. Večeře s  místními specialitami a vínem v tradiční vesnici, návrat na hotel.

4. den: Po snídani výlet do Velkého Kavkazu. Po cestě zastávka u malebné pevnosti Ananuri z 16. století, tyčící se nad řekou Aragvi, a  také nad úchvatnou přehradou Žinvali. Průjezd lyžařským střediskem Gudauri, dechberoucí cesta podél řeky Těrek a přes Průsmyk kříže (2400 m), příjezd do Stepancmindy. Prohlídka města na úpatí ledovce hory Kazbek (5047 m) a návštěva kostela Nejsvětější Trojice Gergeti na náhorní plošině nad městem (2170 m). Za příznivého počasí je odtud úchvatný výhled na ledem pokrytý Kazbek, třetí nejvyšší horu Gruzie. Návrat do Tbilisi, večeře, nocleh.

5. den: Po snídani cesta do jižní Gruzie. Návštěva skalního města Vardzia v oblasti Malého Kavkazu na břehu řeky Kura– stovky domů zde byly vytesány přímo do skály, město prosperovalo nejvíce v době gruzínského zlatého věku ve 12. a 13. století. Pokračování do města Achalciche, které se pyšní mohutnou pevností budovanou v 16. až 18. století na místě hradu z 9. století. Prohlídka starého města. Večeře a nocleh v Achalciche.

6. den: Po snídani odjezd do lázeňského města Bordžomi, které leží ve stejnojmenném národním parku uprostřed nádherné přírody. Možnost ochutnat slavnou minerálku přímo z pramene. Přejezd do starobylého města Kutaisi – druhého největšího v Gruzii. Návštěva kláštera Gelati (UNESCO), založeného králem Davidem IV. Stavitelem, který z města pocházel a v klášteře je pohřben. Poté návštěva tzv. Prométheovy jeskyně a pokračování na černomořské pobřeží do Batumi, kde večeře a nocleh.

7. den: Po snídani prohlídka nejvýznamnějšího gruzínského letoviska – náměstí Piazza v italském stylu, mořská promenáda a park, zpívající fontány, náměstí Argonautů se sochou Médey. Odpoledne lze věnovat odpočinku a  koupání, případně po domluvě s  průvodcem fakultativní výlet do slavné botanické zahrady, která se nachází nedaleko od města (25 USD nebo 23 EUR). Večeře a nocleh v Batumi.

8. den: Po snídani návrat do Tbilisi, cestou zastávka v Gori, rodném městě J. V. Stalina. Návšteva Stalinova muzea ze sovětského období, a pevnosti Gorisciche na kopci nad městem. Příjezd do Tbilisi, večeře a nocleh.

9. den: Po snídani výlet do Mcchety, starověkého správního a duchovního centra Gruzie (UNESCO). Návšteva monumentální katedrály Sveticchoveli z 11. století, uvnitř najdeme první gruzínský kostelík ze 4.  století. Dále klášter a kostel Džvari ze 6. století (UNESCO) vysoko nad městem na kopci s vyhlídkou na soutok řek Kura a Aragvi. Návrat do Tbilisi. Osobní volno. Večeře na rozloučenou s folklórním programem. Nocleh v hotelu.

10. den: Po snídani transfer na letiště (dle letového řádu) a odlet do Prahy nebo Vídně.​

Cena zahrnuje | letenku z Prahy/Vídně do Tbilisi a zpět, 9 × nocleh v hotelech *** se snídaní ve dvoulůžkových pokojích, 8 × večeři dle programu včetně jedné večeře s folklórním programem, 1 × degustaci vína, vstupy dle programu, výjezd terénními auty ke kostelu Gergeti, služby průvodce a místního průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, stravování a vstupy neuvedené v programu.