Nové Dillí • Agra • Džajpúr • Fatehpur Sikri • Váránasí 

Termín | 20. – 28. listopadu 2024
Cena | 76 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 6 980 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) s přestupem, možnost společné dopravy minibusem z Brna na letiště.

2. den: Přílet do Nového Dilí, odvoz do hotelu, po krátkém odpočinku odjezd na prohlídku hlavního města nejlidnatější země planety s místním odborným průvodcem: památník India Gate (Brána Indie), vládní čtvrť s Prezidentským palácemParlamentem, odpoledne návštěva chrámového komplexu Swaminarayan Akshardam (Chrám Boží) z růžového kamene, obklopeného průvodem slonů stejné barvy. Večeře a ubytování v hotelu v Novém Dillí.

3. den: Po snídani pokračování prohlídky Nového Dillí: Červená pevnost, komplex zahrad a paláců ze 17. století, který dostal název podle cimbuří z červeného pískovce, Džáma Masdžíd (Velká mešita), největší mešita v Indii, projížďka rikšami po uličkách Starého Dillí. Dále hrob Mahátmy Gándhího (1869–1948) s věčným ohněm, impozantní hrobka císaře Humájúna (1508–1556) ze 16. století, která se svou rozlohou a velikostí podobá pozdějšímu Tádž Mahálu, a nejstarší stavební památka města – Kutub minar, nejvyšší minaret z cihel na světě, postavený ve 12. století, a nakonec Lotosový chrám. Večeře a ubytování v Dillí.

4. den: Po snídani odjezd minibusem do Agry, ubytování v hotelu, prohlídka osmého divu světa – pomníku lásky Tádž Mahál, který v roce 1643 nechal postavit své druhé manželce Mumtaz Mahal (1593–1631) mugalský císař Šáhdžahán (1592–1666). Možnost pozorování západu slunce nad Tádž Mahálem. Večer volno, nocleh v Agře. 

5. den: Po snídani prohlídka Červené pevnosti, kterou nechal vybudovat císař Akbar v 16. století. Z terasy i oken paláce je v dálce vidět Tádž Mahál. Dále prohlídka hrobky ministra financí mugalské říše, Itimad-ud-Daula, předchůdce Tádž Mahálu ze 17. století. Odpoledne odjezd do Džajpúru, cestou zastávka ve Fatehpur Sikrí, městu císaře Akbara. Večer příjezd do Džajpúru, ubytování, večeře, nocleh.

6. den: Po snídani prohlídka Džajpúru, hlavního města státu Rádžastán, nazýváný Růžové městoHavá Mahal (Palác větrů), jehož růžová fasáda se stala symbolem města. Poté odjezd do blízkého města Amer, možnost jízdy na slonech k světoznámé Amerské pevnosti nad městem. Po návštěvě pevnosti zastávka na focení u Džal Mahal – sídla žijícího maharádži, prohlídka středověké observatoře Džantar Mantar, jedné z pěti, které vybudoval vášnivý astronom Sava Džaj Sing II. v sedmdesátých letech 18. století, dodnes její přístroje předpovídají příchod monzunů a teploty v létě. Nocleh v hotelu v Džajpúru.

7. den: V časných ranních hodinách transfer na letiště, odlet přes Dillí do Váránasí – největšího hinduistického střediska v Indii, ležícího na posvátné řece Ganga. Po příletu transfer do hotelu a po krátkém odpočinku prohlídka chrámu Kashi Vishwanath               a večerní účast na obřadním ceremoniálu na břehu Gangy, která je lemována chrámy a koupacími gháty – schodišti k místům rituální koupele. Váránasí je městem boha Šivy, nejdůležitější z dvanácti míst, kde tento hinduistický bůh pobýval. Večeře a nocleh ve Váránasí.

8. den: Po snídani návštěva Sárnáthu, místa, kde Siddharta Gautama neboli Buddha poprvé vyložil v 6. století př. n. l. svoji nauku (dharmu) pro svých pět učedníků. Oběd, odpoledne procházka po křivolakých uličkách a bazarech starého města. Večer odlet do Dillí, odkud pokračování letu do Evropy. 

9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně. Možnost společného transferu do Brna. 

Cena zahrnuje | letenky včetně domácího přeletu, 6 × nocleh se snídaní v hotelích***, 6 × večeře a 1 × oběd, vešker. transport minibusem nebo autobusem (dle počtu účastníků), vstupné do zmíněných objektů, odborný anglicky mluvící průvodce ve všech navštívených místech, hotelové poplatky a služby českého průvodce- tlumočníka výkladu, dále pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje | ostatní stravování, které není zmíněno v programu, transfer z Brna na letiště a zpět, vízum do Indie, komplexní pojištění včetně storna zájezdu, spropitné pro místní odborné průvodce a řidiče.

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 8 účastníků.