Klasický okruh s koupáním v Mrtvém moři

Termíny | 7. – 14. května | 18. – 25. června | 2. – 9. července | 3. – 10. září | 8. – 15. října | 22. – 29. října | 29. října – 5. listopadu | 12. – 19. listopadu | 26. listopadu – 3. prosince 2024     
Cena | 39 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 10 800 Kč     

1. den: Odlet z Vídně či Prahy (bude upřesněno), přílet na letiště v Tel Avivu, projížďka Tel Avivem: historické centrum, památky ve stylu německého Bauhausu (UNESCO), prohlídka malebného městečka Jaffa, dnes součásti Tel Avivu (tento program se uskuteční první nebo poslední den dle letového řádu). Večeře a nocleh.

2. den: Po snídani průjezd kolem pobřeží Středozemního moře, prohlídka archeologického areálu Cesarea – divadlo, hipodrom, akvadukt, zbytky křižáckého hradu. Pokračování kolem moře do Haify, vyhlídka na Bahaiské zahrady (UNESCO) z hory Karmel, přejezd do Akko (Akre – UNESCO), prohlídka křižácké pevnosti, Templářský tunel, přístav, tržnice. Večeře a nocleh v oblasti Galileje.

3. den: Po snídani prohlídka oblasti Genezaretského jezera – plavba lodí po jezeře, kostel na Hoře Blahoslavení (Ježíšovo kázání na hoře). Návštěva Capernaum (synagoga a dům sv. Petra), Nazaret (Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa). Cesta do horní Galileje do města Safed, které je známo jako středisko učení Kabaly a je jedním ze čtyř svatých měst judaismu, návštěva synagógy. Večeře a nocleh v oblasti Genezaretského jezera.

4. den: Po snídani výjezd na Golanské výšiny s krásnými výhledy do okolí, návštěva vinařství s ochutnávkou izraelského vína. Přejezd údolím Jordánu do Jericha – nejníže položeného města na světě a jednoho z nejstarších měst na světě, pohled na Horu Pokušení. Pokračování do Jeruzaléma Judskou pouští a dle časových možností výhled na údolí Vádí Kelt. Večeře a nocleh v Betlémě.

5. den: Po snídani prohlídka Jeruzaléma (UNESCO): panoramatická vyhlídka z Olivetské (Olivové) hory, Getsemanská zahrada s bazilikou Všech národů, ortodoxní kostel s Hrobem Panny Marie v údolí Kidron (potok Cedron). Výstup přes údolí Kidron do Starého města, prohlídka Via Dolorosa – Křížové cesty, zakončená v Chrámu Božího Hrobu. Betlém – návštěva chrámu Narození Páně, Bazilika sv. Kateřiny. Večeře a nocleh.

6. den: Po snídani prohlídka dalších částí Jeruzaléma. Muzeum holocaustu Yad Vashem (vstup zdarma), židovská čtvrť starého města – Cardo, Menora, Zeď nářků a další zajímavá místa v hlavním městě státu Izrael. Večeře, nocleh.

7. den: Po snídani odjezd do údolí Jordánu a pokračování k Mrtvému moři, výjezd lanovkou na pevnost Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes. Dále koupání v Mrtvém moři, které si snad každý, kdo navštíví tuto oblast musí na vlastní kůži vyzkoušet. Dle časových možností také návštěva Kumránu – naleziště svitků od Mrtvého moře. Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den: V brzkých ranních hodinách transfer na letiště, odlet do Evropy, případně část programu 1. dne – prohlídka Tel Avivu a historické části Jaffo (podle času odletu).

Cena zahrnuje | zpáteční letenku Praha/Vídeň – Tel Aviv, transport z/na letiště Ben Gurion v Izraeli, dopravu klimatizovaným autobusem po dobu zájezdu, 7 × ubytování v tříhvězdičkových ubytovacích zařízeních (pobřeží Středozemního moře, Tiberias u Genezaretského jezera nebo v okolí, Betlém), dále 6 × (případně 7 ×, podle letového řádu) večeře a 7 × (případně 6 ×, podle letového řádu) snídaně formou bufetu, česky hovořícího průvodce v Izraeli, vstupy dle programu včetně plavby lodí po jezeře a lanovky na Massadu.
Cena nezahrnuje | obědy (denně přestávka na oběd), nápoje k večeřím, vstupné na pláž u Mrtvého moře, spropitné pro řidiče a průvodce 45 € na osobu/pobyt, cestovní pojištění včetně storna zájezdu, příplatek za hotel vyšší kategorie v Betlémě 1 200 Kč za 4 noci.
Poznámka | časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.