Mimořádná nabídka – skvělá cena – omezený počet míst!

Termíny | 26. února – 1. března | 11. – 15. listopadu 2024
Cena | 17 490 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj 4 900 Kč

1. den: Odlet během dne z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno). Přílet do Tel Avivu na letiště Ben Gurion. Transfer do Jeruzaléma. Seznámení se s okolím hotelu. Nocleh.

2. den: Po snídani setkání s místním průvodcem, celodenní pěší okruh městem. Návštěva Chrámu Božího hrobu na Golgotě, Olivetská hora s nejkrásnějším výhledem na město, údolí KidronGetsemanská zahrada, procházka starým vnitřním městem s Křížovou cestou, Zeď nářků, Židovská čtvrť, vyhlídka na Skalní chrám na Chrámovém návrší se starobylou mešitou Al Aksá. Návrat do hotelu. Fakultativní večeře a nocleh.

3. den: Po snídani v hotelu pokračování prohlídky: Jaffská brána, hora Sion, kostel Dormition (Usnutí Panny Marie), Davidova hrobka, židovské nové město – Velká synagoga, malebná čtvrť Jemin Moše, hotel King David, architektonicky zajímavá budova americké křesťanské organizace YMCA. Odpoledne prohlídka působivého muzea a památníku holocaustu Yad Vashem (zdarma), Památník dětí, Alej spravedlivých mezi národy. Návrat do hotelu moderní tramvají, cestou lze vystoupit na typické tržnici Machane Jehuda. Fakultativně večeře v hotelu, volno k samostatné procházce v centru města.

4. den: Po snídani možnost celodenního výletu autokarem do Betléma a k Mrtvému moři s  návštěvou kostela Narození Páně, jednoho z  nejvýznamnějších poutních míst křesťanů, a koupáním na pláži Kalia. Fakultativní večeře v hotelu, možnost procházky ortodoxní židovskou čtvrtí (u žen nutná dlouhá sukně). Nocleh v hotelu.

5. den: V časných ranních hodinách nebo během dne (dle letového řádu) odjezd na letiště Ben Gurion v Tel Avivu, odlet do Prahy nebo Vídně, po příletu možnost společné dopravy do Brna (není v ceně).

Cena zahrnuje | letenku na pravidelné lince do Tel Avivu a zpět s příručním zavazadlem do 8 kg, 4 × nocleh se snídaní v hotelu *** v centru města nebo v dosahu MHD, transfer z letiště do hotelu a zpět, služby průvodce po celou dobu pobytu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | případné vstupy, komplexní pojištění v zahraničí (lze sjednat v CK včetně pojištění storna), spropitné pro zahraničního průvodce a řidiče (cca 10–15 USD na osobu).

Fakultativně | lze přiobjednat 4 večeře za 1 800 Kč, celodenní výlet do Betléma a k Mrtvému moři za 1 100 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg za 1 500 Kč, v případě zájmu a dostatečného množství přihlášených CK Čebus zajistí společnou cestu z Brna do Prahy na letiště a zpět (informace v CK).

Časový sled programu může být upraven s přihlédnutím k aktuální situaci.