Johannesburg • Pretoria • Dračí hory • Durban • Kapské město  

Termín | 15. – 27. října 2024
Cena | 92 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 12 800 Kč

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do JAR s přestupem v některé evropské metropoli.

2. den: Přílet do Johannesburgu, setkání s místním průvodcem, odjezd na prohlídku města: čtvrť Soweto, kde žijí 2 miliony lidí v nádherných vilách i vlastnoručně postavených chatrčích, projížďka centrem Johannesburgu, jenž svými mrakodrapy připomíná Manhattan, budova Národní banky ve formě diamantu s 58 ploškami. Návštěva Golden Reef City s pauzou na oběd, prohlídka skanzenu a zlatokopeckých atrakcí, večeře a nocleh v hotelu v Johannesburgu.

3. den: Po snídani odjezd k prohlídce metropole Pretorie. Parlament, Památník vortrekrů (zakladatelů Búrské republiky). Individuální volno v nákupním centru, možnost oběda, přejezd do provincie Mpumalanga, jízda panoramatickou cestou Panorama Route, večeře a nocleh v městečku Graskop, které je výchozím bodem k prohlídce DrakensberguDračích hor.

4. den: Po snídani prohlídka Pilgrim’s Rest, kam roku 1873 přilákala zlatá horečka davy prospektorů. Nyní mají možnost vyzkoušet si rýžování zlata turisté. Přejezd do Dračích hor, které nabízejí úchvatné přírodní scenérie. Nahlédneme do kaňonu řeky Blyde, který je svou délkou 26 km a hloubkou 800 m třetím největším na světě. Navštívíme vyhlídková místa Three Rondavels, Bourke’s Luck PotholesGod’s Window. Poté sjezd z Dračích hor do nížiny Lowland, večeře a ubytování v blízkosti Krugerova národního parku v městečku White River.

5. den: Po snídani odjezd do Krugerova NP, celodenní projíždka parkem, časté zastávky na fotografování zvěře. Během poledne zastávka v některém turistickém středisku, možnost občerstvení i nákupu suvenýrů. Odpoledne projížďka jižní částí parku, večeře a nocleh ve stejném ubytování.

6. den: Po snídani odjezd do Nelspruitu, zastávka, možnost nákupu nebo občerstvení, přejezd do teplé nížinné oblasti Kwa Zulu Natal, ve které se nachází Hluhluwe Umfolozi Park, tam večeře a ubytování v Bushland Game Lodge (nebo podobném), posezení u ohně. Ubytovací objekty jsou v přírodní rezervaci, kde je možno prakticky z pokoje pozorovat antilopy, zebry, pštrosy a jiná zvířata.

7. den: Ráno za tmy budíček, odjezd na ranní safari do východu slunce – pozorování zvěře u napajedel. Tato přírodní rezervace drží světový rekord ve výskytu nosorožců. Jde o nádhernou krajinu, rozdělenou řekou Umfolozi a bohatou na rozmanitou zvěř, mezi něž patří i tzv. velká pětka: lev, levhart, slon, nosorožec, buvol. Po snídani v rezervaci odjezd do vesnice Zulu Nyala, seznámení se s tradičními domorodými řemesly, shlédnutí tradičních zuluských tanců. Poté možnost nakoupení zásob v místním obřím supermarketu. Po krátkém odpočinku u bazénu v 15 hodin výjezd na večerní safari s pozorováním západu slunce v buši, večeře a nocleh v Bushland Game Lodge.

8. den: Po snídani odjezd do přírodní rezervace v Santa Lucia, plavba lodí k ústí řeky, kde lze pozorovat hrochy, vodní orly a volavky. Poté odjezd do Durbanu, volno na pobřežní promenádě s možností koupání a nákupu občerstvení, projížďka městem s prohlídkou nejvýznamnějších budov, jako je radnice, pobřežní linie Zlatá Míle s mrakodrapy ve stylu art deco, tyčícími se nad pobřežím. Nocleh v hotelu.

9. den: Po snídani transfer na letiště, přelet do Kapského Města, dle počasí fakultativně výlet lanovkou na Stolovou horu, nebo volno ve městě – Greenmarket, odpoledne plavba člunem k Tulenímu ostrovu kde lze pozorovat stovky tuleňů ve vodách Atlantiku. Návštěva Balvanité pláže, pro zájemce za poplatek výjezd na horu Signal k pozorování západu slunce nad oceánem. Z plošiny jsou úchvatné pohledy na Kapské město a na Atlantik ozářený zapadajícím sluncem. Volno na Victoria & Alfred Waterfront k občerstvení v mnohých stáncích, restauracích a barech těchto bývalých přístavních budov. Nocleh v hotelu v Kapském městě.

10. den: Po snídani odjezd na Mys dobré naděje, návštěva brusírny polodrahokamů, odpoledne návštěva botanické zahrady Kirstenbosch na úpatí Stolové hory (na 6000 rostlinných druhů, mnohé unikátní). Procházka centrem města s budovami Parlamentu, Domu otroků, Galerií, Jihoafrického muzeaveVládních zahradách, volno na večeři, nocleh v hotelu.

11. den: Celodenní vyjížďka do vinařské oblasti na severovýchod od Kapského města, v ceně jedna ochutnávka vína, ostatní dle přání a výběru klientů. Večer volno na Victoria & Alfred Waterfront. Nocleh.

12. den: Po snídani uvolnění pokojů, individuální volno v Kapském Městě, odpoledne transfer na letiště, navečer odlet do Evropy.

13. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, možnost transferu do Brna (není v ceně).

Cena zahrnuje | veškerou přepravu mimo transferu na/z letiště, 10 × nocleh ve dvoulůžkových pokojích, 1 × degustaci vína, 6 × večeři, přelet Cape Town – Durban, vstupy do objektů a rezervací, safari dle programu, českého i místního odborného průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | přepravu z Brna na letiště a zpět, komplexní pojištění včetně storna, nápoje k večeřím, další degustace vína, spropitné ve výši cca 60 USD nebo 50 € (dle počtu účastníků).

Fakultativně | vvstup do NP Stolová hora a výjezd lanovkou na Stolovou horu 1 800 Kč.