Ammán • Džeraš • Mrtvé moře • Adžlun • Madába • Karak • Petra 

Termín | 12. – 18. března | 7. – 13. října 2023  
Cena | 39 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 3 100 Kč   

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno), přílet do Ammánu v pozdních večerních hodinách, transfer do hotelu na ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka Ammánu – hlavního města Jordánského království, které patřilo coby antické Rabbat Ammoun po tisíce let k proslulým centrům civilizace, prohlídka Citadely a muzea se starověkými vykopávkami, římského amfiteátru, který dodnes slouží k různým kulturním akcím. Poté odjezd do Betáně na Jordánu, kde žil a křtil Jan Křtitel v době Ježíšově. Pokračování k Mrtvému moři, nejnižšímu bodu na planetě, kde se břeh jezera nachází ve výšce 423 m pod úrovní moře. Koupání, slunění, možnost i využití bazénu. Návrat do hotelu v Ammánu, večeře, nocleh.

3. den: Po snídani odjezd na sever Jordánska, návštěva antické Gerasy (dnes Džeraš), nazývané Pompeje Východu. Procházka po jednom z nejlépe zachovaných římských měst – Oválné náměstí s kolonádouřímské divadlo a byzantský kostel s mozaikovou podlahou, římské Cardo, Nymfeum a další a další památky. Poté cesta k ajjúbovskému hradu Adžlun (Qa‘lat ar-Rabad) z 12. století, který byl pevností Saladinova vojska po jeho vítězství nad křižáky. Na další cestě k severu navštívíme Umm Kais, dříve starověké město Gadara, postavené převážně z černého bazaltu a za Římanů nazýváno Nové Atény. Z místa je nádherný výhled na Genezaretské jezeroGolanské výšiny v Izraeli. Navečer návrat do hotelu v Ammánu, večeře a nocleh.

4. den: Po snídani odjezd 30 km jihozápadně od Ammánu do Madáby, která je proslulá unikátními zachovalými byzantskými a umajjovskými mozaikami, především velkou mozaikovou mapou Svaté země z 6. století na podlaze byzantského kostela sv. Jiří, kde jsou vyznačena všechna tehdejší města včetně Jeruzaléma. Po návštěvě mozaikové dílny s možností nákupu pokračování k posvátné hoře Nebo, na kterou Mojžíš dovedl svůj lid a prohlásil, že vidí zemi zaslíbenou, do které sám nesměl vstoupit. Z hory se opravdu otevírá nezapomenutelný pohled na Mrtvé moře, řeku Jordán, město Jericho a za dobré viditelnosti lze spatřit obrysy Jeruzaléma. Pokračování cesty do Al Karaku, města s významnou křesťanskou menšinou, rozkládajícího se kolem impozantního návrší se zříceninou hradu Karak (Krak des Moabites – Karak byl hlavním městem biblického království Moab). Prohlídka největšího a nejlépe zachovalého křižáckého hradu na Blízkém Východě. Pokračování do Petry, ubytování a večeře.

5. den: Po snídani celý den prohlídka světoznámé Petry, antického hlavního střediska království Nabatejců, které bylo vyřezáno z červených pískovcových skal. Mystické a slavné místo, svědek ztracené civilizace, které vzniklo na hlavní křižovatce cest obchodu s kořením, spojující Arábii, Perský záliv a Rudé moře. Nabatejci tu vytvořili ve skalách divadla, amfiteátry, chrámy, hroby, kláštery… Není divu, že UNESCO ji umístilo na seznam světového dědictví. Nejslavnější památkou Petry je takzvaná Pokladnice (al Chazne), kterou návštěvník uvidí jako první po průchodu úzkou soutěskou Sík. Večeře a nocleh v hotelu v Petře.

6. den: Po snídani odjezd s krátkými zastávkami dle uvážení průvodce zpět do Ammánu, po příjezdu do města volno k procházce po starém tržišti (záleží na době odletu do ČR), odvoz na letiště v Ammánu.

7. den: Krátce po půlnoci odlet do Prahy nebo Vídně, přílet plánován v časných ranních hodinách.​

Cena zahrnuje | zpáteční letenku z Prahy nebo Vídně do Ammánu, transfery po Jordánsku klimatizovaným autobusem, odborného jordánského průvodce, českého tlumočícího průvodce, 5× nocleh s polopenzí v hotelu v dvoulůžkov.ch pokojích s příslušenstvím (3× Ammán, 2× Petra), vstupné do všech objektů v programu včetně jízdy na koni od vchodu do areálu Petry k ústí soutěsky, víza do Jordánska.

Cena nezahrnuje | odletovou taxu z Ammánu 15 USD, obědy, nápoje k večeřím, spropitné pro jordánského průvodce a řidiče (český průvodce vybírá dle počtu účastníků cca 30–40 USD na osobu), transfery na/z letiště do Brna, pojištění včetně storna – možno sjednat v naší CK.

Upozornění | program prvního a posledního dne bude přizpůsoben letovému řádu. Bude-li odlet z Ammánu až 7. den později ráno, bude zařízen další nocleh v Ammánu za 900 Kč navíc.

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 12 účastníků.