Soul • Kjongdžu • Daereungwon • Pusan

Termín | 1. – 9. června 2024
Cena | 62 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 9 280 Kč

1. den: Odlet do Koreje z letiště v Praze nebo Vídni (bude upřesněno).

2. den: Přílet na mezinárodní letiště Inčchon (Incheon), setkání s místním průvodcem, transfer do Soulu, hlavního města, politického, ekonomického a kulturního srdce Korejské republiky s více než pětisetletou historií. Odjezd do hotelu, večeře, nocleh.

3. den: Po snídani celodenní prohlídka města: náměstí a brána Gwanghwamun, prohlídka paláce Geyongbokgung, který sloužil jako hlavní sídlo královské dynastie Čoson vládnoucí v letech 1392–1910. V přízemí paláce je umístěno Národopisné muzeum, dědictví korejské kultury a historie. Následuje návštěva ulice Insadong plné uměleckých galerií, antikvariátů, obchodů s tradičními uměleckými výrobky, čajovnami a restauracemi. Odpoledne návštěva populárního tržiště Namdaemun, největšího smluvního tržiště v zemi, kde je možné nakoupit vše od oděvů po suvenýry, dále obchodní čtvrť Myeong-dong. Výjezd na Soulskou věž (236 m) s výhledem na město. Večeře, nocleh centru města.

4. den: Po snídani transfer k Demilitarizované zóně (DMZ), dokumentující tragickou historii země, která se v korejské válce (1950–1953) rozdělila na dva státy – komunistický na severu a kapitalistický na jihu. Demilitarizované pásmo, vzdálené 44 km od Soulu, je v současnosti nejpřísněji střeženou hranicí na světě. Jeho prohlídka zahrnuje návštěvu parku Imjingak, postaveného roku 1972 na paměť těch, kteří museli za války opustit své domovy a rodiny na severu. Následuje železniční stanice Dorasan. Z observatoře Dora lze vidět vesnici v Severní Koreji a třetí tunel, údajně zbudovaný Severokorejci v roce 1979 pro tajný útok na Jižní Koreu. Návštěva Národního muzea Koreje, které hostí kulturní jmění a dokumentuje vývoj země od nejstarší doby po současnost. Večeře a nocleh v Soulu.

5. den: Po snídani odjezd do Kjongdžu (Gyeongju) 270 km jihovýchodně od Soulu. Kjongdžu bylo hlavním městem království Silla v letech 668–936, kdy došlo k velkému rozkvětu buddhismu. Období bývá považováno za zlatou kulturní éru, o čemž svědčí nepřeberné množství historických památek. Návštěva buddhistického chrámu Pulguksa (UNESCO), poté vesnice lidových řemesel – zhruba čtyřicet tradičních domků, kde místní vyrábějí filigránové předměty, hliněné pohřební figurky, dřevěné a kameninové nádoby, různé šperky a výšivky. Řemeslníky lze sledovat při práci a samozřejmě jejich výrobky lze zakoupit. Následuje návštěva malebného jezírka Wolji (dříve Anapji) s královským letohrádkem Donggung. Večeře a nocleh v Kjongdžu.

6. den: Po snídani odjezd do rozsáhlého pohřebního komplexu Daereungwon, kde uvidíme některé z více než dvaceti velkých a malých hrobek králů a šlechticů z období Silla. Odjezd do Pusanu (Busan), hlavního přístavu a druhého největšího města země, které leží na jihovýchodním cípu Korejského poloostrova na březích Japonského moře. Cestou prohlídka chrámu Tchongdosa (doslova Spása světa mistrovstvím pravdy), sídla buddhistického řádu Čogje (Jogye), ležícího na jižním úpatí hory Chiseosan. Večeře a nocleh v Pusanu.

7. den: Po snídani návštěva oblíbené pláže ve čtvrti Haeundae. Z vyhlídkové Pusanské věže v parku Yongdusan je nádherný pohled na moderní přístav i staré přístavní město. Poté návštěva největšího korejského rybího trhu Jagalchi, který je jedním ze symbolů města. Na závěr pobytu v Pusanu ještě navštěva rušného tržiště Gukje, kde lze nakoupit hedvábí, šatstvo, kabelky a mnoho dalšího. Pozdě odpoledne odjezd do Soulu, večeře a nocleh.

8. den: Po snídani krátké volno, odjezd na letiště a odlet do Evropy (dle letového řádu).

9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, pro zájemce možný společný transfer do Brna (není v ceně).​

Cena zahrnuje | letenku z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Soulu a zpět, 6 × nocleh v hotelích ****, 6 × večeři v místních restauracích, transfer mikrobusem dle programu, služby místního anglicky hovořícího a českého tlumočícího průvodce, který skupinu doprovází již z Česka, všechny vstupy uvedené v programu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, dopravu z Brna na letiště a zpět (možno přiobjednat společnou cestu na letiště a zpět za 550 Kč jedním směrem), obědy a další stravovaní mimo program, nápoje k večeřím, spropitné místním řidičům a průvodcům.

Upozornění | Zájezd se za tuto cenu uskuteční při minimálním počtu 12 účastníků.