Casablanca • Rabat • Miknás • Fes • Vysoký Atlas • Varzázat • Marrákeš

Termíny | 20. – 28. dubna | 3. – 11. listopadu 2024     
Cena | 42 800 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 800 Kč    

1. den: Odlet z Vídně nebo Prahy do Casablanky s přestupem. V odpoledních hodinách přílet do Casablanky (Dár al-Bajdá). Transfer do centra města – okruh po nejvýznamnějších památkách: centrální tržnice s nespočtem druhů různých koření, ryb, mořských plodů, ovoce a zeleniny, čtvrť Habous neboli Nová medina s královským palácem, kterou postavili Francouzi ve 30. letech 20. století, náměstí Mohammeda V. a monumentální mešita Hassana II. – druhá největší mešita na světě s nejvyšším minaretem světa (210 m). Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

2. den: Po snídani odjezd do hlavního města Rabatu: Udájská kasba – starobylá pevnost z 12. století, postavená na útesu s výhledem na ústí řeky Bú RegregAtlantický oceán, s malebnými uličkami a Andaluskou zahradou. Hasanova věž – obří minaret z 12. století, který měl být nejvyšší v celém muslimském světě, ale zůstal nedostavěný. Mauzoleum Mohammeda V., v němž navěky spočívají dědeček a otec současného krále země. Exteriér královského paláce, který je veřejnosti nepřístupný. Odjezd do Miknásu – města krutého a pověstmi opředeného sultána Muláje Ismaila, které odolalo zubu času – brána Bab el-Mansúr, která bývala hlavním vchodem do královského paláce, a která stojí na hlavním náměstí, ze kterého se rozbíhají uličky mediny – starého města. Pokračování do Volubilis – prohlídka ruin starého antického města. Večer příjezd do Fesu, ubytování a večeře.

3. den: Snídaně. Tento den je věnován celodenní prohlídce fascinujícího města Fes, které je nejstarším z královských měst a jakýmsi symbolickým srdcem Maroka a po dlouhá staletí jejím kulturním a náboženským centrem. Feská medina je jedním z největších středověkých měst na světě. Prohlídka medres – starobylých náboženských škol, súků – tržišť s nejrůznějším zbožím, pro silnější povahy návštěva koželužen. Večeře a nocleh v hotelu.

4. den: Časně ráno odjezd, panoramatická cesta údolím Zíz do Vysokého Atlasu, průjezd berberskými vesnicemi a cedrovými lesy, cesta pokračuje podél řeky Zíz až do poklidného městečka Erfúd na okraji saharské pouště, které bývalo jednou z největších oáz v zemi. Večeře a nocleh v hotelu.

5. den: Pro zájemce, kteří si přivstanou, je připraven fakultativní výlet do Merzúgy – malé vsi, na jejímž okraji leží obří pohyblivé písečné duny. Pozorování východu slunce nad pouští, možnost projížďky na velbloudech nebo výstupu na menší duny. Návrat do hotelu, krátký odpočinek a odjezd do Tinerhíru, které je dobrým výchozím bodem pro výlety do nádherné soutěsky Todra, nacházející se na konci údolí plného berberských vesnic. Todra je masivní puklina v náhorní plošině, která odděluje Vysoký Atlas od pohoří Džebel Sarhro. V soutěsce vyvěrá křišťálově čistá řeka a v nejužším bodě jsou skály vysoké až 300 metrů. Odjezd do Varzázatu, ubytování a večeře.

6. den: Po snídani prohlídka Varzázatu, města v poušti, které svým vzhledem a panoramatem zasněžených vrcholků poskytlo kulisy k mnoha slavným filmům (Gladiátor, Poslední pokušení Krista, Asterix, Alexandr Makedonský…). Prohlídka starých pevností – kasby TaourirtTifoultout. Panoramatická cesta přes pohoří Atlas do Marrákeše. Ubytování v hotelu a večeře.

7. den: Po snídani prohlídka Marrákeše – nejexotičtějšího města Maroka: zahrady Menara, hrobky dynastie Saadů s překrásnou řemeslnou výzdobou, mešita Kutúbia s vysokým minaretem, který je ústředním orientačním bodem města. Prohlídka súků – úzkých uliček starého města, které hrají všemi barvami a kde se mísí nejrůznější vůně orientálního koření, připravovaného jídla, přímo zde řemeslníci barví látky, vyšívají koberce, kovotepci vytvářejí své výrobky z mědi a další. Slavné a fascinující náměstí Džemaa el-Fna, které je ústředním místem celého Marrákeše a je také kulisou pro jednu z nejvelkolepějších podívaných na světě: obchodníci zde nabízejí své zboží, najdeme tu spoustu stánků s nejrůznějšími specialitami připravovanými přímo na ulici, akrobaty se cvičenými opicemi, zaříkávače hadů, lidové vypravěče, lidové tanečníky… Večeře a nocleh v hotelu.

8. den: Po snídani osobní volno v Marrákeši. Odpoledne transfer do Casablanky, ubytování v hotelu. Osobní volno a večeře.

9. den: Transfer na letiště a odlet do Evropy s přestupem. Přílet do Prahy nebo Vídně v odpoledních hodinách.​

Cena zahrnuje | letenku do Casablanky a zpět, 8 × ubytování se snídaní v hotelech ***, večeře, dopravu klimatizovaným mikrobusem dle programu, vstupy uvedené v programu, služby místního anglicky nebo francouzsky mluvícího průvodce, služby českého průvodce po celou dobu zájezdu, zákonné pojištění CK.

Cena nezahrnuje | v případě zájmu organizujeme společnou přepravu autokarem z Brna na letiště a zpět (550 Kč jedním směrem), případně vlakem a následně letištním autobusem z nádraží Praha – Hlavní nádraží (informace v CK), další případné vstupy, pojištění, výlet do Merzúgy cca 40 USD, spropitné cca 30 USD.

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 12 účastníků.