Hanoj • Hoa Lu • Ha Long • Bac Ninh • Đà Nang • Hoi An • Nha Trang • Ho Či Minovo Město • Cho Lon • Ben Tre • delta Mekongu 

Termín | 9.–21. října 2022 
Cena | 63 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 8 900 Kč 

1. den: Odlet z letiště v Praze nebo Vídni (bude upřesněno) do Hanoje.

2. den: Odpoledne přílet do Hanoje, transfer do hotelu, volno k odpočinku, nocleh.

3. den: Po snídani celodenní prohlídka vietnamské metropole: Ho Či Minovo mauzoleum, jeho osobní rezidence zvaná Chaloupka strýčka Ho, Pagoda jednoho sloupupagoda Trấn Quốc. Poté návštěva Etnologického muzea, kde se seznámíme s rozdílným národnostím složením vietnamského lidu, odpoledne návštěva Chrámu literatury a projížďka cyklorikšami starou čtvrtí uličkami se starožitnými krámky. Po obědě navštívíme posvátné jezero Hoàn Kiếm (Vráceného meče) s Nefritovým ostrovemchrámem Ngọc Sơn (Nefritové hory). Večer návštěva proslulého vodního loutkového divadla. Nocleh v Hanoji.

4. den: Po snídani odjezd busem do Thung Nang ke světoznámé zátoce Hạ Long (UNESCO) v Tonkinském zálivu, nalodění a celodenní plavba lodí mezi fantastickými krasovými útvary a ostrůvky roztodivných tvarů po Dračí zátoce, jedné z nejkrásnějších scenérií na světě. Společný oběd na palubě. Zpáteční cesta po dálnici do Hanoje, navečer návrat do hotelu v Hanoji.

5. den: Po snídani transfer na letiště v Hanoji, odlet do Huế, kde setkání s místním průvodcem. Procházka po starém městě. Císařská citadela a pokračování k sedmiposchoďové pagodě Thiên Mụ (Nebeské paní) na břehu řeky. Oběd. Plavba po Parfémové řece (Sông Hương). Nocleh v hotelu v Huế.

6. den: Po snídani pokračování prohlídky Huếmauzoleum císaře Tự Đức z dynastie Nguyễn, které bylo postaveno podle tajemných zákonů geomancie. Další královské hrobky – návštěva mauzolea císaře Minh Mạnghrobka císaře Khải Định. Prohlídka místních vesnic. Po obědě návštěva dílny na výrobu kónických klobouků a rýžových rohoží. Zastávka k fotografování na pláži Thuận An. Nocleh v témže hotelu v Huế.

7. den: Po snídani přejezd Annamského pohoří průsmykem Hải Vân (Oblačný průsmyk) do města Đà Nẵng ve středním Vietnamu, návštěva Čamského muzea, které dokumentuje kulturu někdejšího hinduistického království Čampa, po obědě pokračování do městečka Hội An, pěší procházka starobylými uličkami  Staré čtvrti (UNESCO) s krytým Japonským mostem. V 17. a 18. století šlo o důležitý přístav, dnes lákají turisty staré kupecké domy, krytý most přes řeku a rušné tržiště. Nocleh v hotelu v Hội An.

8. den: Po snídani transfer na letiště v Đà Nẵngu a přelet do Nha Trangu – nejznámějšího vietnamského přímořského letoviska, po obědě volno k procházkám po bílé písčité pláži a ke koupání. Oběd nebo večeře individuálně na vlastní náklady. Nocleh v hotelu v Nha Trangu.

9. den: Po snídani transfer na letiště Cam Ranh, odlet do Ho Či Minova Města (Saigonu), po příletu transfer do města a prohlídka rušného centra – koloniální čtvrť s radnicí, operou, katedrálou Notre Dame z 19. století, nádhernou budovu Centrální pošty a interiér moderního paláce Znovusjednocení. Ubytování v hotelu a barbecue večeře v zahradní restauraci. Nocleh v Ho Či Minově Městě.

10. den: Po snídani návštěva Muzea obětí války, pokračování do Chợ Lớn, návštěva pagody Thiên Hậu a rušného tržiště Bình Tây. Odjezd k tunelům Củ Chi, které byly vybudovány vietnamským hnutím odporu Việt MinhViệt Cộng proti Francouzům, respektive Američanům. Oběd na organické farmě poblíž Củ Chi. Návštěva dílny na lakované předměty. Návrat do Ho Či Minova Města, nocleh v témže hotelu.

11. den: Po snídani odjezd z Ho Či Minova Města do města Bến Tre v deltě řeky Mekong, návštěva dílny na výrobu cihel na břehu řeky, nalodění na člun a plavba po řece, která je plná místních bárek (sampanů), naložených různým zbožím a zemědělskými produkty. Cestou zastávka v dílně, kde se zpracovává kokos, zhlédnutí procesu sušení kokosu. Oběd na lodi nebo v Bến Tre. Odpoledne návrat do Ho Či Minova Města, nocleh.

12. den: Po snídani odjezd na letiště, odlet do Evropy, přílet v noci nebo časně ráno další den.

Cena zahrnuje | mezinárodní i domácí přelety a transfery, 10 x ubytování v hotelech ***/**** se snídaní, 7 × oběd, 1 × večeře na lodi, výlet lodí v Dračí zátoce, všechny vstupy a okružní prohlídky dle programu, místního anglicky hovořícího průvodce, českého tlumočícího průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | dopravu z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem, vízum do Vietnamu (elektronické 750 Kč, na velvyslanectví 2 850 Kč), nápoje k hlavním jídlům, jiné stravování než uvedené v programu, spropitné ve výši cca 50 USD na osobu pro místní průvodce a řidiče.