Maskat • Quriyat • Ramlat al-Wahiba • Nizwa • al-Hamra 

Termín | 4. – 12. října 2024
Cena | 64 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 12 900 Kč

1. den: Odlet z Vídně nebo z Prahy (bude upřesněno) v odpoledních hodinách, možnost společné přepravy busem z Brna na letiště za příplatek, let s přestupem.

2. den: Přílet do Maskatu v časných ranních hodinách, transfer do hotelu, odpočinek, po snídani okružní jízda městem, která zahrnuje i návštěvu Velké mešity sultána Kábúse – největší mešity v Ománu, která byla dokončena 2001. Patří k největším mešitám na světě, pojme až 20 000 věřících a nalezneme v ní největší modlitební koberec světa (rozměry 70 × 60 m, váha 21 tun, plocha 4 343 m²). Následuje návštěva muzea Bait al-Zubair, jež hostí největší soukromou sbírku starožitných předmětů dokumentujících bohaté kulturní dědictví a historii země. Poté návštěva starého města, kde se nacházejí dvě portugalské tvrze ze 16. století – al-Džalalial-Mirani. Odtud je pár minut k paláci al-Alam, oficiální rezidenci Jeho Výsosti sultána, před níž lze jen krátce zastavit na fotografování. Poté odjezd na ubytování do hotelu v Maskatu, volno k odpočinku, večeře, nocleh.

3. den: Po snídani odjezd autobusem do velké rybářské vesnice Quriyat cestou s pohledy na horské i mořské scenérie. Vesnice leží mezi lagunou a mořem a vesničané prodávají přímo na pláži ryby, na jejichž lov vyplouvají každý den časně ráno. Ve vesnici je také strážní věž, dokreslující malebnou scenérii. Poté zastávka u vápencového kráteru Bimah, jehož dno vyplňuje průzračná modrozelená voda. Na další zastávce u bílé pláže Fins oběd formou pikniku. Pokračování cesty přes Wádí Tiwi, Wádí Šáb a přes vesnice obklopené banánovníky, mangovníky, papájemi a datlovými palmami. Místní farmy jsou zavlažovány vodou sváděnou z hor. Odpoledne příjezd do hotelu v Ras Al Hadd, po krátkém odpočinku odchod na pláž k pozorování želv v jejich přirozeném prostředí, nocleh.

4. den: Po snídani odjezd do přímořského města Sur, návštěva doků na výrobu typických člunů dhow, používaných od nepaměti k plavbě v zálivu, prohlídka starého města a súků (tržiště), kde bude volný čas k nákupům, po obědě v místní typické restauraci odjezd autokarem od pobřeží směrem do vnitrozemí, kde se scenérie dramaticky mění v poušť. Toto „moře písku“ s názvem Ramlat al-Wahiba se skládá z obrovských, až 100 metrů vysokých dun. Tady přesedneme do terénních landroverů s pohonem 4×4, kterými dojedeme do pouštního tábora al-Rahá, kde se ubytujeme a tentokrát je zahrnuta i večeře.

5. den: Po snídani v táboře odjezd k autokaru, následuje tříhodinová panoramatická cesta do posvátného města Nizwa. Už v 6.–7. století šlo o hlavní město ománského vnitrozemí a později se stalo sídlem ibádíjovských imámů. Mimo impozantní pevnosti s obrovitou kruhovou věží je tu mnoho dalších historických budov i staré súky, proslulé složitými vzory stříbrných šperků a zejména výrobou tradičních zahnutých dýk – chandžárů. Každý pátek se tu koná kozí a dobytčí trh s nepopsatelnou atmosférou. Večeře a ubytováni v hotelu v Nizwě.

6. den: Po snídani odjezd do oblasti al­ -Hamra, zastávka k focení pevnosti Bahla, která byla prohlášena světovým dědictvím UNESCO a probíhají zde renovační práce. Další návštěva je věnována jedné z nejkrásnějších původních ománských pevností Džabrín, která byla postavena koncem 17. století, původně sloužila jako rezidence místních imámů a teprve později byla přeměněna na pevnost. Poté přesedneme do terénních landroverů s  pohonem 4×4 a serpentinami vyjedeme do masivu nejvyšší hory sultanátu Džebel Šams (v arabštině to znamená Hora slunce). Oběd, pak sjezd dolů a jízda do Maskatu, kde ubytování v přímořském hotelu, večeře, nocleh. 

7. den: Po snídani odjezd do oblasti Maskatu, odpoledne ubytování v přímořském hotelu, volno ke koupání, večeře, nocleh.

8. den: Celý den odpočinek na pláži nebo u  hotelového bazénu, uvolnění pokojů ve 12.00, uložení zavazadel v jednom pokoji, po večeři transfer na letiště, v noci odlet s přestupem.

9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, možnost společného transferu do Brna.

Cena zahrnuje | 6×ubytování v hotelích, 1×noc v beduinském táboře, polopenzi (buď snídani a oběd, nebo snídani + večeři), všechny vstupy do objektů uvedených v programu, leteckou přepravu z Prahy nebo Vídně do Maskatu, místní přepravu v Ománu autokarem a terénním vozem, povinné pojištění proti úpadku CK, místního odborného průvodce a českého tlumočícího průvodce.

Cena nezahrnuje | dopravu na letiště z Brna do Vídně nebo do Prahy, cestovní pojištění včetně storna (lze sjednat v CK), nápoje k hlavním jídlům, obědy a spropitné pro místní řidiče a průvodce.

Podmínkou realizace zájezdu je minimální počet 15 účastníků.