Peking • Velká zeď • Terakotová armáda • Zahrady v Su-čou • Šanghaj 

Termíny | 24. září – 2. října 2022 
Cena | 46 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 800 Kč 

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) s možným přestupem do Pekingu.

2. den: V ranních hodinách přílet do Pekingu, dopoledne projížďka cyklorikšami původními chutongy – čtvrtěmi úzkých uliček, plnými krámků a nízkých domků s kachlovými střechami. Odpoledne ubytování v hotelu, po krátkém odpočinku návštěva Chrámu Nebes (UNESCO), v němž se císaři modlívali za dobrou úrodu. Večeře, nocleh.

3. den: Po snídani návštěva náměstí Nebeského klidu, největšího náměstí na světě, v jehož středu se nachází mauzoleum Mao Ce-tunga. Prohlídka Zakázaného města, komplexu císařských paláců, odkud vládli od roku 1420 císaři dynastie Ming a Čching. Odpoledne procházka po parku Ťing-šan, bývalých císařských zahradách na sever od Zakázaného města. Z parku plného pavilonů a besídek se naskýtá nádherný pohled na Zakázané město. Večer procházka po nákupní třídě Wang-fu-ťing a přilehlé jídelní uličce, kde lze ochutnat nejrůznější speciality místní kuchyně včetně rožněných štírů, chobotnic, mořských hvězdic a dalších pochoutek. Večeře a nocleh.

4. den: Po snídani výlet na Velkou čínskou zeď do průsmyku Ťü-jung asi 100 km severovýchodně od Pekingu, volno k procházce. Jedná se o systém pevností a obranných zdí, postavených na obranu proti kočovným nájezdníkům ze severu. Cestou zpět zastávka v Olympijském parku, večeře a poté možnost návštěvy proslulé Kung-fu show. Nocleh.

5. den: Po snídani návštěva Letního paláce, který se rozprostírá na břehu umělého jezera Kchun-ming pod Horou dlouhověkosti s buddhistickým klášterem. Po obědě návštěva lámaistického kláštera. Navečer transfer na nádraží a noční přejezd lehátkovým vlakem (čtyři lehátka v uzavíratelném kupé) do Si-an. Nocleh ve vlaku.

6. den: Ráno příjezd do Si-an, transfer do hotelu na snídani. Poté návštěva proslulé Terakotové armády. Nejslavnější archeologický nález 20. století, zvaný osmý div světa, čítá 8000 figur válečníků z pálené hlíny v životní velikosti, které si nechal vyrobit kolem roku 200 př. n. l. císař Čchin Š’-chuang-ti k ochraně svého podzemního mauzolea. Odpoledne návštěva keramické dílny, tržiště a Velké mešity v muslimské čtvrti. Večeře a nocleh v Si-an. Večer fakultativně možnost shlédnout Kulturní show dynastie Tang.

7. den: Po snídani volno k nákupům v centru města, případně procházka po hradbách, oběd, odpoledne transfer na nádraží, noční přejezd do Su-čou v lehátkovém vlaku.

8. den: Ráno příjezd do Su-čou, transfer do hotelu na snídani, poté návštěva muzea hedvábí s možností nákupu hedvábných produktů a proslulé zahrady Mistra rybářských sítí. Odpoledne přejezd do Šanghaje. Fakultativně večerní plavba lodí po řece Chuang-pchu, která dělí Šanghaj na staré město s nábřežím Bund a s nákupní Nankingskou třídou na jedné straně a na moderní čtvrť mrakodrapů na straně druhé. Večerní plavba osvětleným městem skýtá velkolepou podívanou. Večeře a nocleh.

9. den: Po snídani návštěva chrámu Nefritového Buddhy ve starém městě, procházka po několik kilometrů dlouhé Nankingské třídě, s možností projížďky vyhlídkovým vláčkem. Nábřeží Bund, které je lemováno krásnými vysokými budovami, vybudovanými na začátku 20. století. Fakultativně možno vyjet na Televizní věž. Odpoledne transfer na letiště, odlet do Evropy. Fakultativně je možno jet na letiště vlakem Maglev (magnetický vlak, jedoucí rychlostí vice než 400 km za hodinu). Přílet do Evropy týž den nebo 10. den ráno.​

Cena zahrnuje | leteckou dopravu z Brna nebo Vídně do Pekingu a zpět ze Šanghaje, dopravu autobusem nebo minibusem v Číně, 5x nocleh v hotelech ***/****, 2x noční přejezd vlakem (vyšší třída: 4 lehátka v uzavíratelném kupé), vstupy, uvedené v programu, 7x polopenzi, služby místního a českého, tlumočícího průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | vízum do Číny cca 2 980 Kč (vyřídí CK), další stravování, nápoje k hlavním jídlům, transfer z Brna na letiště a zpět, spropitné cca 40 USD, cestovní pojištění.

Fakultativně | Kung-fu show 640 Kč, show dynastie Tang v Si-an 520 Kč, plavba po řece v Šanghaji 640 Kč, vyhlídka z televizní věže v Šanghaji 620 Kč, cesta vlakem Maglev na letiště 260 Kč.