Včetně návštěvy kláštera Rongbuk s vyhlídkou na Mount Everest 

Termín | 27. srpna – 6. září 2022 
Cena | 69 900 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 5 880 Kč 

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně do Čcheng-tu (Chengdu), pro zájemce fakultativní transfer mikrobusem z Brna na letiště.

2. den: Přílet do Čcheng-tu, metropole provincie Sečuán, transfer do hotelu, nocleh.

3. den: Návštěva Výzkumného a chovného zařízení pandy velké v Čcheng-tu, které je nejen výzkumnou stanicí, ale i oblíbenou turistickou destinací. Fakultativně výlet lodí k soše Lešanského Buddhy (UNESCO). Největší kamenná socha Buddhy na světě se nachází na soutoku řek MinTa-tu poblíž města Le-šan nedaleko Čcheng-tu. Socha byla vytesána do skalního masivu v 8. století. Nocleh v Čcheng-tu.

4. den: Po snídani v hotelu odjezd na letiště v Čcheng-tu a odlet do tibetské metropole Lhasy, která leží v nadmořské výšce 3 650 metrů. Setkání s místním průvodcem a transfer do hotelu, poté odpočinek nezbytný pro aklimatizaci ve vysokohorském prostředí, večer volný čas ve Lhase.

5. den: Po snídani v hotelu celodenní prohlídka Lhasy. Ráno prohlídka monumentálního paláce Potála (UNESCO), který je nejen náboženským a politickým centrem regionu, ale také pokladnicí tibetského umění. První budovy zde byly vystavěny už v 7. století za vlády krále Songcäna Gampa, současný třináctipatrový komplex vznikl v 17. století na příkaz pátého dalajlámy. Obrovský palác, postavený pouze ze dřeva a kamene, se dělí na dvě části: ústřední Červený palác slouží pouze náboženským účelům, Bílý palác byl postaven pro světské účely, především jako rezidence dalajlámy (současný čtrnáctý dalajláma dnes žije v exilu). Potála je bludištěm bohatě zdobených síní, modliteben, stúp i obytných prostor, z nichž nejvelkolepější je Zimní palác neboli Síň slunečního svitu. Odpoledne návštěva chrámu Džókhang (Johkang) ve staré části Lhasy. Svatyně postavená v 7. století je Tibeťany považována za nejposvátnější a nejvýznamnější chrám v zemi. Po rušné ulici Barkhor obcházejí kolem chrámu proti směru hodinových ručiček desítky poutníků v tradičním rituálu zvaném kora, možnost jak bezprostředního prožitku této uklidňující meditace, tak nákupu suvenýrů a náboženských artefaktů – mlýnky, mandaly, vlaječky. Nocleh ve Lhase.

6. den: Po snídani v hotelu návštěva významných klášterů v okolí Lhasy. Nejprve západně od města klášter Däpung (Kopec rýže), založený v 15. století následníky gelugpy, jedné ze škol tibetského buddhismu, známé jako Škola žlutých čepic. Jedná se o jeden z největších buddhistických klášterů vůbec, před vpádem čínských vojsk zde žilo okolo 10 000 mnichů. Poté klášter Sera (Růže), ve kterém v dobách největší slávy žilo kolem 5 500 lámů. Klášter obsahuje velké množství vzácných a jedinečných artefaktů tibetského buddhismu. Návrat do Lhasy, nocleh.

7. den: Po snídani odjezd autobusem z Lhasy úrodným údolím řeky Ňangčhu (Nyangchu) směrem k severnímu Himálaji. Cesta po horské silnici kolem posvátného jezera Jamdrok a průsmykem Karo (5 045 m), zastávka a prohlídka slavné stúpy (tibetsky čhörten) Kumbum ve městě Gjance (Gyantse). Příjezd do druhého největšího města Tibetu Žikace (Shigatse), ubytování, nocleh.

8. den: Po snídani prohlídka kláštera Tašilhünpo, tradičního sídla pančhenlamy, zástupce dalajlámy. Cesta do podhůří Himálaje. Cestou zastávka v klášteře Sakja z 11. století, který zejména ve 13. století patřil mezi nejvýznamnější tibetské kláštery. Přestávka na oběd v Lhatse (4 050 m) a začátek stoupání do průsmyku Gyatso-la (5 248 m) – nejvyšší bod zájezdu. Poté přejezd do vesnice, nocleh v nadmořské výšce 4 050 metrů.

9. den: Po brzké snídani cesta ke klášteru Rongbuk, který je po uzavření základního tábora pro veřejnost jediným místem, odkud lze pozorovat nejvyšší horu světa Mount Everest (8 848 m, tibetsky Džomolangma). Prohlídka nejvýše položeného kláštera na světě (4 980 m) a návrat stejnou cestou do Žikace, nocleh.

10. den: Po snídani přejezd zpět do Lhasy a odlet Čcheng-tu. Nocleh.

11. den: Transfer na letiště a odlet zpět do Evropy. Přílet do Prahy nebo Vídně tentýž nebo následující den.

Cena zahrnuje | letenku z Prahy nebo Vídně do Čcheng-tu a zpět, vnitrostátní letenku Čcheng-tu – Lhasa a zpět, transfery a vstupy dle programu, 9x nocleh se snídaní v hotelech ***/****, 9x hlavní jídlo (oběd nebo večeře) bez nápojů, vstupy do navštívených objektů, služby čínského, tibetského i českého technického průvodce, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět, vízum do Číny 2 980 Kč (platnost pasu musí být ještě minimálně 6 měsíců po datu příletu zpět do Evropy, vyřídí CK), pojištění včetně storna zájezdu, spropitné cca 40 € na osobu (vybere od klientů průvodce na místě).