Pulzující metropole mezi Evropou a Asií

Termín | 26. –  29. září 2024     
Cena | 15 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 700 Kč    

Vítejte v Istanbulu, živoucí pokladnici historie, křižovatce kultur, mostu mezi kontinenty a náboženstvími. Říkali mu Byzantion, Konstantinopol a Cařihrad, po staletí byl centrem světových říší a sídlem císařů a sultánů. Není divu, že v jedenáctimiliónovém velkoměstě naleznete tolik pamětihodností, barev, vůní a kontrastů. Antické památky se prolínají s raně středověkými chrámy přetvořenými na mešity a zdobné osmanské baroko kontrastuje s elegantní moderní architekturou. Kouzlu Istanbulu nelze nepodlehnout…

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Istanbulu, jediného města rozprostírající se na dvou světadílech a na březích dvou moří – ČernéhoMarmarského. První seznámení s Istanbulem, procházka po třídě Istiklal Caddesi s historickou tramvají. Nocleh v hotelu.

2. den: Prohlídka starého Istanbulu začíná návštěvou Koňského náměstí, bývalého Hippodromu, kde byzantští císaři pořádali nádherné slavnosti. Jen několik kroků od Hippodromu navštívíme velkolepý chrám Boží moudrosti (Aya Sofya), mistrovské dílo byzantské architektury z poloviny 6. století, a dále mešitu sultána Ahmeta, proslulou svou modrou majolikovou výzdobou, díky které je známa především jako Modrá mešita.

3. den: Pokračujeme v prohlídce Istanbulu návštěvou sultánského paláce Topkapi s cennými uměleckými sbírkami a nádherným pohledem na záliv Zlatého rohu. Odpoledne dokončíme prohlídku návštěvou velkolepého paláce Dolmabahçe, posledního sídla osmanských sultánů a mistrovského díla architektury z poloviny 19. století. Poslední večer navštívíme proslulý istanbulský Velký bazarKappaliçarşi. Nocleh v Istanbulu.

4. den: Po snídani individuální volno, možnost nákupů, pro zájemce plavba po Bosporu, poté odjezd na letiště a odlet.

Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň – Istanbul a zpět s kabinovým zavazadlem do 8 kg, ubytování v *** hotelu se snídaní, transfery klimatizovaným autobusem nebo minibusem, českého odborného průvodce, tureckého doprovodného průvodce, povinné pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | komplexní pojištění včetně pojištění storna.

Fakultativně | odbavené zavazadlo do 20 kg 1 500 Kč.

Upozorňujeme na možnost využít za příplatek transfer z Brna na letiště a zpět (informace v CK).