Peking • Si-an • Su-čou • Čou-čang • Šanghaj • Hongkong • Macao 

Termín | 10.–26. října 2022 
Cena | 76 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 7 900 Kč 

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Pekingu.

2. den: Přílet do Pekingu, transfer do centra. Prohlídka města, projížďka cyklorikšami starým městem – chutongem. Přejezd na ubytování do hotelu. Večer společná večeře. Nocleh v Pekingu.

3. den: Po snídani celodenní prohlídka města: náměstí Nebeského klidu, největší náměstí světa, palácový komplex Zakázané město, odpoledne konfuciánský chrám. Večeře a po ní fakultativně představení Pekingské opery. Nocleh v hotelu v Pekingu.

4. den: Po snídani celodenní výlet na Velkou čínskou zeď v obci Pa-ta-ling nebo v průsmyku Ťü-jung – tato obranná stavba v době císařství měřila více než 21 tisíc km. Odpoledne prohlídka hrobek bývalé vládnoucí dynastie MingCísařské cesty duchů. Cestou do Pa-ta-lingu návštěva nefritové dílny a cestou zpět návštěva bývalé císařské manufaktury na výrobu váz technikou cloisonné. Návrat do Pekingu. Cestou zastávka v Olympijském parku. Večer procházka po hlavní obchodní třídě Wang-fu-ťing. Nocleh v hotelu v Pekingu.

5. den: Po snídani prohlídka Chrámu Nebes, místa, kam se chodili modlit čínští císaři za dobrou úrodu. Návštěva lámaistického kláštera Jonghe Gong a odpoledne návštěva Letního paláce, letního sídla čínských císařů s nádhernými zahradami v podhůří Západních hor na břehu jezera Kchun-ming. Návštěva manufaktury zpracovávající říční perly a zastávka v tradiční čínské čajovně – ochutnávka nejrůznějších druhů čaje s možností nákupu. Noční přejezd lůžkovým vozem rychlíku 1. třídy do starého města Si-an. Nocleh ve vlaku.

6. den: Příjezd do Si-an. Prohlídka města – 64 metrů vysoká Pagoda divoké husy (buddhistický chrám ze 4. století), dále taoistický klášter Osmi nesmrtelných, možná projížďka vozíkem po monumentálních, 14 km dlouhých městských hradbách, historické muzeum. Večeře. Večer fakultativně show dynastie Tang. Nocleh v hotelu v Si-anu.

7. den: Po snídani výlet s prohlídkou světoznámé Hliněné armády z konce 3. století, jedinečného archeologického naleziště objeveného ve 20. století – terakotové sochy vojáků a koní v životní velikosti. Odpoledne Zvonová a Bubnová věž a nakonec návštěva Velké mešity v muslimské čtvrti se známou jídelní ulicí a trhem. Večer odjezd a noční přejezd lůžkovým vlakem 1. třídy do města Su-čou. Nocleh ve vlaku.

8. den: Ráno příjezd do starobylého města Su-čou, které se nachází u Velkého císařského kanálu. Procházka překrásnými zahradami: nejmalebnější zahrada Mistra rybářských sítí a největší zahrada Pokorného služebníka. Poté exkurze do malé továrny na zpracování hedvábí – možnost nákupů. Večeře. Nocleh v hotelu v Su-čou.

9. den: Po snídani přejezd ze Su-čou do Šanghaje se zastávkou ve vodním městečku Čou-čuang, protkaném vodními kanály. Projížďka v gondole a procházka kolem domů bohatých čínských obchodníků. Večer v Šanghaji procházka po hlavní obchodní pěší zóně Nankingské třídě. Večeře. Nocleh v hotelu v Šanghaji.

10. den: Po snídani prohlídka staré Šanghaje: chrám Nefritového Buddhy s dvoumetrovou sochou Buddhy a prohlídka kláštera v centru Šanghaje, poté proslulá mandarinská zahrada Jü Jüan. Večeře. Nocleh v hotelu v Šanghaji.

11. den: Po snídani prohlídka moderní Šanghaje, supermoderní čtvrt Pchu-tung, vyhlídka ze 492 metrů vysoké věže SWFC, projížďka lodí po řece Chuang-pchu podél nábřeží Bund, z níž je nejlepší výhled na město. Nábřeží Bund bylo centrum života obchodnické smetánky 20. a 30. let minulého století. Večeře v restauraci na lodi v přístavu. Nocleh v hotelu v Šanghaji.

12. den: Po snídani přejezd nejrychlejším vlakem světa Maglev s rychlostí více než 400 km za hodinu na letiště v Šanghaji. Odtud odlet do Kuej-lin, přejezd do oblasti Lung-ťi s proslulými terasovitými rýžovými poli. Večeře. Nocleh v hotelu v Lung-ťi.

13. den: Po snídani procházka mezi rýžovými políčky oblasti Lung-ťi, poté plavba v bambusové loďce po řece Li v malebném kraji krasových homolovitých kopců. Večeře. Nocleh v Jang-šuo.

14. den: Po snídani přejezd do Kuej-lin, návštěva vápencových jeskyní Sloního chobotuRákosové flétny. Návštěva továrny na zpracování mořských perel. Oběd a poté odpoledne přejezd rychlovlakem do města Šen-čen, přechod hranice a přejezd do Hongkongu (příjezd pozdě večer). Nocleh v hotelu v Hongkongu.

15. den: Ráno po snídani výlet lodí do Macaa. Prohlídka historického centra s městskými hradbami (UNESCO), chrám Na Ča, ruiny kostela svatého Pavla, rybářský přístav, Kasino, dále Macao Tower s vyhlídkou, chrám A-Ma a další. Oběd a možnost nákupu suvenýrů. Návrat lodí zpět do Hongkongu. Nocleh v hotelu v Hongkongu.

16. den: Ráno po snídani prohlídka Hongkongu. Výlet panoramatickou lanovkou na ostrov Lantau, poté výjezd historickou lanovkou na kopec Victoria Peak s pohledem na Hongkong z městské části Kowloon, Hodinová věž, plavba lodí po přístavu, ulice hvězd, promenáda Tsim Sha Tsui. Ve večerních hodinách procházka po Nábřeží hvězdvečerní laser show. Poté odjezd na letiště a odlet zpět do Evropy.

17. den: Přílet do Prahy nebo Vídně.​

Cena zahrnuje | letenku do Pekingu a zpět z Hongkongu, 2 místní noční přejezdy lůžkovým vlakem, 12x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelech ***/**** s polopenzí (snídaně a oběd nebo večeře dle programu), přepravu místním busem/minibusem dle programu, vstupné do navštívených objektů dle programu, českého průvodce, čínského odborného průvodce, společnou večeři – specialitu pekingskou kachnu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | návštěvu místní opery, poplatek za vízum cca 2 980 Kč (vyřídí CK), cestovní pojištění včetně storna zájezdu, spropitné pro místní řidiče a odborné průvodce.

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.