Istanbul • Ankara • Kappadokie • Göreme • Avanos • Zelve • Kaymakli • Konya • Pammukale • Kusadasi • Efes • Pergamon • Ayalik • Troja

Termín | 18. – 29. října 2024     
Cena | 59 950 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 980 Kč    

1. den: Možnost společného transferu z Brna na letiště za příplatek. Odlet z Prahy nebo Vídně do Istanbulu, transfer do hotelu, individuální volno, večeře, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka Istanbulu s průvodcem – Staré město, Koňské náměstí (bývalý starověký hippodrom), ikonický, původně byzantský Chrám Boží moudrosti (Hagia Sofia), přestavěný Osmany na mešitu, mešita sultána Ahmeta, odjezd do hlavního města Ankary, ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

3. den: Po snídani prohlídka staré Ankary, návštěva Muzea anatolských civilizací s jedinečnými sbírkami, mauzoleum Kemala Atatürka, zakladatele moderního Turecka, pevnost a mešita Kocatepe, náměstí Kızılay, individuální volno, večeře a nocleh v Ankaře.

4. den: Po snídani odjezd do malebné oblasti Kappadokie – zastávka u jezera Tuz (Slané jezero), skalní hrad Uçhisar nad stejnojmenným městečkem, Holubí údolí v Národním parku Göreme, volno na oběd a koupi suvenýrů, údolí Devrent, Zelve a fotogenické Údolí pohádkových komínů s roztodivnými skalními útvary. Večeře a nocleh v hotelu v Kapadokii.

5. den: Po snídani návštěva podzemního města Kaymaklı, poté klášter v Göreme, město Ürgüp se skalními domy, město Avanos, rozkládající se na březích nejdelší turecké řeky Kızılırmak (Červená řeka), návštěva hrnčířské dílny a obchodu s kameny a šperky. Večeře a nocleh v Kappadokii.

6. den: Po snídani odjezd do Konye, cestou karavanseraj Sultanhanı, prohlídka města Konya: madrasa Büyük Karatay s hrobkou súfijského mystika, básníka a učence Rúmího, známého jako Mevlâna. Jeho následovníci založili ve 13. století súfijský řád Mauláwíja (Mevlevi), jehož příslušníci provozují spirituální vířivý tanec, díky kterému jsou po celém světě známí jako tančící derviši. Poté Alaaddinova mešita. Večeře a nocleh v Konyi.

7. den: Po snídani odjezd do Pamukkale, prohlídka antického města Hierapolis, světoznámá travertinové terasy s jezírky (Kleopatřin bazén), volno k nákupům. Večeře a nocleh v Denizli – Pammukale.

8. den: Po snídani cesta podél egejského pobřeží – zříceniny starověkého velkomsta Efesu, malebná obec Şirince, poutní místo Meryemana Evi (hrob Panny Marie). Večeře a nocleh v přímořském středisku Kuşadası.

9. den: Po snídani odjezd z Kuşadası, přes historické přístavní město Izmir (Smyrnu), prohlídka Pergamonu, Asklepion. Večeře a nocleh v přímořském městě Ayvalik.

10. den: Po snídani Troja – prohlídka archeologického areálu, prohlídka centra města Çanakkale, odkud trajekt do evropské části, odkud cesta do Istanbulu 430 km, večeře cestou na vlastní náklady, příjezd do Istanbulu v pozdních hodinách, nocleh v Istanbulu.

11. den: Po snídani dokončení prohlídky Istanbulu: Velký bazar, Egyptský bazar – volno k nákupům, možnost plavby lodí po Bosporu (pouze v případě pozdního odletu). Odlet večer, eventuálně dle letového řádu v noci nebo 12. den ráno.

Cena zahrnuje | letenku do Istanbulu a zpět, přepravu po Turecku autobusem nebo minibusem (dle konečného počtu účastníků), 10 × nocleh se snídaní v hotelech ***/****, 9 × večeře, všechny vstupy dle programu, služby tureckého průvodce, služby českého průvodce, trajekt z asijské strany na evropskou, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, přepravu na letiště a zpět.

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků.