Peking • Velká čínská zeď • Jen-tchaj • Pcheng-laj

Termín | 8.–17. září 2020
Cena | 43 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 7 760 Kč

Ještě tak před deseti až patnácti léty pojem čínské vinařství nic neznamenal. Časy se však změnily. Dnes má Čínská lidová republika největší rozlohy vinohradů na světě. Číňané investují nemalé prostředky do nových technologií, najímají si přední světové enology a sommeliéry, aby se naučili řemeslu. Prozatím sice žádné čínské víno nepatří k top značkám, ale to se může při pověstné čínské zdatnosti a usilovnosti dost brzy změnit. Nabízíme vám možnost osobně se podívat na počátek cesty k celosvětovému úspěchu čínského vinařství a vinohradnictví. Jsme první v České republice, kteří své klienty k něčemu takovému loni pozvali a letos svou nabídku pro mimořádný úspěch opakujeme – uvidíte nevídané!

1. den: Sraz na letišti ve Vídni (pro zájemce fakultativní transfer mikrobusem z Brna na letiště), odlet do Pekingu.

2. den: V časných ranních hodinách přílet do čínské metropole Pekingu, setkání s místním průvodcem, cesta do Olympijského centra s pověstným stadionem Ptačí hnízdo, poté prohlídka chrámu Nebes, kde čínští císaři prosili božstvo o úrodu, odpočinek v rozsáhlém městském lidovém parku kolem chrámu, odjezd do hotelu na ubytování, návštěva Čajového domu, večeře na uvítanou (typická pekingská kachna), nocleh v hotelu.

3. den: Po snídani v hotelu celodenní výlet na Velkou čínskou zeď, která se nachází 70 km severně od Pekingu. Jde o systém pevností a obranných zdí, postavených na obranu proti kočovným nájezdníkům. Původní délka byla 6 360 km. K prohlédnutí bude část zdi v průsmyku Ťü-jung. Poté oběd s možností prohlédnout si měditepeckou dílnu s vázami a mísami zdobenými emailem (metoda cloisonné). Odpoledne návštěva Údolí hrobekČchangpching, kde je pohřbeno 13 císařů dynastie Ming. Prohlídka jedné z hrobek a procházka po Svaté cestě, střežící příchod k hrobkám. Návrat do Pekingu, cestou zastávka v pekinském chutongu, což je původní historická zástavba, zachovaná jako památka i jako kontrast s nynější moderní tváří města, nocleh v tomtéž hotelu.

4. den: Po snídani v hotelu cesta k prohlídce centra Pekingu: náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men-Kuang-čchang) – největšího náměstí na světě, v jehož středu se tyčí mauzoleum Mao Ce-tunga, Zakázané město – palác čínských vládců, ze kterého vládli od roku 1420 císaři z dynastií Ming a Čching takzvané Říši středu. Odjezd do stejného hotelu, večer možnost návštěvy představení kung-fu – bojového umění šaolinských mnichů, nocleh.

5. den: Po snídani v hotelu odjezd na návštěvu vinařského muzea v Lung-chuej v nejstarším pekinském vinařství Dračí pečeť založeném v roce 1910 – prohlídka s degustací dvou až tří vzorků vína. Následuje cesta na nádraží v Pekingu a odjezd rychlovlakem (cestovní rychlost 309 km/h) v 15.35 do historického centra čínského vinařství – přístavu Jen-tchai se 7 miliony obyvatel na pobřeží Pochajského a Žlutého moře. Příjezd ve 21.14, transfer do hotelu, nocleh v Jen-tchai.

6. den: Po snídani v hotelu návštěva a prohlídka muzea vinařské kultury společnosti Changyu včetně historického podzemního vinného sklepa, ochutnávka 4 vzorků vína a vlastnoruční naplnění své láhve vína – suchý cabernet sauvignon, s vlastní fotografií na etiketě. Následuje návštěva a prohlídka super moderního Changyuského mezinárodního vinařského městečka, vybudováno za pomoci odborníků z celého světa a otevřeno 12. srpna 2018. Projížďka vozítky areálem s nejmodernějšími vinařskými technologiemi, expozice úpravy a šlechtění vinné révy, proces výroby vína, automatické chlazení vína – řízené kvašení, výzkumná pracoviště, dva vinné sklepy a další. Večeře a nocleh v Jen-tchai.

7. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem do města Pcheng-laj, kde navštívíme císařský vinařský palác Chateau JunDing ve vinařském údolí Nan-wang. Nachází se zde jedna ze sedmi největších vinic v Číně, která dodává nejkvalitnější hrozny k výrobě čínských vín. Prohlédneme si samotné chateau, seznámíme se se zpracováním vinné révy, s výrobní technologií a ochutnáme šest vzorků místních vín. Poté navštívíme moderní Penglai Pavilion se spoustou zajímavostí a komentovanou prohlídkou areálu: Dračí pavilon, palác Tchien-chou, hlavní pavilon, vodní město a další. Volný čas na náměstí se sousoším legendárních Osmi nesmrtelných. Návrat na nocleh v Jen-tchai.

8. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem na panoramatickou vyhlídku na Jen-tchajské hory, poté cesta na pobřeží Žlutého moře, kde byly vybudovány první přímořské lázně v Číně, volný program, k relaxaci. Po obědě cesta na nádraží a v 15.20 odjezd expresem do Pekingu, příjezd ve 21.52. Odjezd do hotelu, nocleh.

9. den: Po snídani návštěva rozsáhlého komplexu císařského Letního paláce, odpoledne návštěva výrobny přírodního hedvábí a možnost nákupu dárků, pozdě večer transfer na mezinárodní letiště v Pekingu.

10. den: Krátce po půlnoci odlet z Pekingu zpět do Evropy, přílet na letiště do Vídně tentýž den v ranních hodinách.

Cena zahrnuje | letenku z Vídně do Pekingu a zpět, transfery dle programu, 7x nocleh v hotelech*** ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, 7x hlavní jídlo v restauracích (večeře nebo obědy), zpáteční jízdenku na rychlovlak Peking–Jen-tchai, vstupy do navštívených objektů a degustace vína dle programu, služby místního i českého průvodce a enologa, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět 450 Kč jedním směrem, cestovní pojištění včetně storna zájezdu, čínské vstupní vízum cca 2 980 Kč (platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců ode dne návratu do Evropy), spropitné cca 30 € na osobu.

Upozornění | Čínský tour operátor si vyhrazuje právo změnit pořadí návštěvy památek a objektů v jednotlivých dnech.

Přihlaste se na tento zájezd! Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s našimi všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!