​Peking • Velká čínská zeď • Jen-tchaj • Pcheng-laj 

Termín | 21.–30. září 2022 
Cena | 45 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 7 960 Kč 

Ještě před deseti lety pojem čínské vinařství nic neznamenal. Časy se však změnily. Dnes má Čína největší rozlohy vinohradů na světě, investuje do nových technologií a učí se od předních světových enologů a sommeliérů. Nabízíme vám možnost osobně se podívat na počátek cesty čínského vinařství k celosvětovému úspěchu. 

1. den: Sraz na letišti ve Vídni (pro zájemce fakultativní transfer mikrobusem z Brna na letiště), odlet do Pekingu.

2. den: V časných ranních hodinách přílet do čínské metropole Pekingu, setkání s místním průvodcem, cesta do Olympijského centra s pověstným stadionem Ptačí hnízdo, poté prohlídka chrámu Nebes, kde čínští císaři prosili božstvo o úrodu, odpočinek v rozsáhlém městském lidovém parku kolem chrámu, odjezd do hotelu na ubytování, návštěva Čajového domu, večeře na uvítanou (typická pekingská kachna), nocleh v hotelu.

3. den: Po snídani v hotelu celodenní výlet na Velkou čínskou zeď, která se nachází 70 km severně od Pekingu. Jde o systém pevností a obranných zdí, postavených na obranu proti kočovným nájezdníkům. Původní délka byla 6 360 km. K prohlédnutí bude část zdi v průsmyku Ťü-jung. Poté oběd s možností prohlédnout si měditepeckou dílnu s vázami a mísami zdobenými emailem (metoda cloisonné). Odpoledne návštěva Údolí hrobekČchangpching, kde je pohřbeno 13 císařů dynastie Ming. Prohlídka jedné z hrobek a procházka po Svaté cestě, střežící příchod k hrobkám. Návrat do Pekingu, cestou zastávka v pekinském chutongu, což je původní historická zástavba, zachovaná jako památka i jako kontrast s nynější moderní tváří města, nocleh v tomtéž hotelu.

4. den: Po snídani v hotelu cesta k prohlídce centra Pekingu: náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men-Kuang-čchang) – největšího náměstí na světě, v jehož středu se tyčí mauzoleum Mao Ce-tunga, Zakázané město – palác čínských vládců, ze kterého vládli od roku 1420 císaři z dynastií Ming a Čching takzvané Říši středu. Odjezd do stejného hotelu, večer možnost návštěvy představení kung-fu – bojového umění šaolinských mnichů, nocleh.

5. den: Po snídani v hotelu odjezd na návštěvu vinařského muzea v Lung-chuej v nejstarším pekinském vinařství Dračí pečeť založeném v roce 1910 – prohlídka s degustací dvou až tří vzorků vína. Následuje cesta na nádraží v Pekingu a odjezd rychlovlakem (cestovní rychlost 309 km/h) v 15.35 do historického centra čínského vinařství – přístavu Jen-tchai se 7 miliony obyvatel na pobřeží Pochajského a Žlutého moře. Příjezd ve 21.14, transfer do hotelu, nocleh v Jen-tchai.

6. den: Po snídani v hotelu návštěva a prohlídka muzea vinařské kultury společnosti Changyu včetně historického podzemního vinného sklepa, ochutnávka 4 vzorků vína a vlastnoruční naplnění své láhve vína – suchý cabernet sauvignon, s vlastní fotografií na etiketě. Následuje návštěva a prohlídka super moderního Changyuského mezinárodního vinařského městečka, vybudováno za pomoci odborníků z celého světa a otevřeno 12. srpna 2018. Projížďka vozítky areálem s nejmodernějšími vinařskými technologiemi, expozice úpravy a šlechtění vinné révy, proces výroby vína, automatické chlazení vína – řízené kvašení, výzkumná pracoviště, dva vinné sklepy a další. Večeře a nocleh v Jen-tchai.

7. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem do města Pcheng-laj, kde navštívíme císařský vinařský palác Chateau JunDing ve vinařském údolí Nan-wang. Nachází se zde jedna ze sedmi největších vinic v Číně, která dodává nejkvalitnější hrozny k výrobě čínských vín. Prohlédneme si samotné chateau, seznámíme se se zpracováním vinné révy, s výrobní technologií a ochutnáme šest vzorků místních vín. Poté navštívíme moderní Penglai Pavilion se spoustou zajímavostí a komentovanou prohlídkou areálu: Dračí pavilon, palác Tchien-chou, hlavní pavilon, vodní město a další. Volný čas na náměstí se sousoším legendárních Osmi nesmrtelných. Návrat na nocleh v Jen-tchai.

8. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem na panoramatickou vyhlídku na Jen-tchajské hory, poté cesta na pobřeží Žlutého moře, kde byly vybudovány první přímořské lázně v Číně, volný program, k relaxaci. Po obědě cesta na nádraží a v 15.20 odjezd expresem do Pekingu, příjezd ve 21.52. Odjezd do hotelu, nocleh.

9. den: Po snídani návštěva rozsáhlého komplexu císařského Letního paláce, odpoledne návštěva výrobny přírodního hedvábí a možnost nákupu dárků, pozdě večer transfer na mezinárodní letiště v Pekingu.

10. den: Krátce po půlnoci odlet z Pekingu zpět do Evropy, přílet na letiště do Vídně tentýž den v ranních hodinách.

Cena zahrnuje | letenku z Vídně do Pekingu a zpět, transfery dle programu, 7x nocleh v hotelech*** ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, 7x hlavní jídlo v restauracích (večeře nebo obědy), zpáteční jízdenku na rychlovlak Peking–Jen-tchai, vstupy do navštívených objektů a degustace vína dle programu, služby místního i českého průvodce a enologa, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje | transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem, cestovní pojištění včetně storna zájezdu, čínské vstupní vízum cca 2 980 Kč (platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců ode dne návratu do Evropy), spropitné cca 30 € na osobu.
Upozornění | Čínský tour operátor si vyhrazuje právo změnit pořadí návštěvy památek a objektů v jednotlivých dnech.