Jednodenní výlet 

Termíny | 18.května | 3. srpna | 12. října 2024    
Cena | 650 Kč   
Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 600 Kč  

7.30 odjezd z Brna a cesta přes Buchlovské kopce (Chřiby) ke gotickému hradu Buchlov, možnost prohlídky hradu.
Pokračování do nejvýznamnějšího křesťanského poutního místa Moravy – na Velehrad, možnost prohlídky místní barokní baziliky. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě je součástí Velehradského kláštera a je nejvýznamnějším poutním kostelem České republiky.
Odpoledne Kroměříž, prohlídka historického centra (UNESCO). Možnost prohlídky Arcibiskupského zámku včetně slavné obrazárny, dále Podzámecké a Květné zahrady.
18.00 odjezd zpět do Brna.
19.30 předpokládaný návrat do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupy, cestovní pojištění.

Ceny vstupů | vstupy do hradu, do baziliky na Velehradě, do zámku a zahrad.

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.

Pro kolektivy termín, čas a místo přistavení busu dle dohody.