Výlet na nejkrásnější české hrady 

 Termíny | 8. dubna | 20. května | 29. července | 28. září 2023
 Cena | 750 Kč
 Slevy | 700 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let
 Nástupní místa | Brno | Velké Meziříčí (D1) | Jihlava (D1)

 6.00 odjezd z Brna směr Praha.
 11.00 příjezd ke Křivoklátu, prohlídka hradu, jehož počátky sahají do 12. století. Za vlády Přemysla Otakara II. vznikl velkolepý královský hrad, jenž byl přestavěn Václavem IV. a později dobudován Vladislavem Jagellonským.
 Odpoledne přejezd ke hradu Karlštejn, vybudovanému císařem Karlem IV. jako královská pokladnice.   Před prohlídkou hradu možnost individuálního oběda.
 17.00 odjezd zpět do Brna.
20.30
předpokládaný návrat do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.

Ceny vstupů | Vstupné na Karlštejn: dospělí 250 Kč, děti od 6 do 17 let 100 Kč, mládež do 25 let, studenti, senioři od 65 let a invalidé 200 Kč; vstupné na Křivoklát: dospělí 240 Kč, děti od 6 do 18 let 100 Kč, studenti a senioři nad 65 let 190 Kč, pojištění storna zájezdu za 10 Kč.

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.
Pro kolektivy termín, čas a místo přistavení busu dle dohody.