Výlet na nejkrásnější české hrady 

Termíny | 10. dubna | 22. května | 31. července 2021 
Cena | 690 Kč 
Slevy | 660 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 
Nástupní místa | Brno | Velké Meziříčí (D1) | Jihlava (D1)

6.00 odjezd z Brna směr Praha.
11.00 příjezd ke Křivoklátu, prohlídka hradu, jehož počátky sahají do 12. století. Za vlády Přemysla Otakara II. vznikl velkolepý královský hrad, jenž byl přestavěn Václavem IV. a později dobudován Vladislavem Jagellonským.
Odpoledne přejezd ke hradu Karlštejn, vybudovanému císařem Karlem IV. jako královská pokladnice. Před prohlídkou hradu možnost individuálního oběda.
17.00 odjezd zpět do Brna.
20.30
předpokládaný návrat do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.

Ceny vstupů | Vstupné na Karlštejn: dospělí 240 Kč, děti od 6 let, studenti, senioři 170 Kč; vstupné na Křivoklát: dospělí 210 Kč, děti, studenti a senioři 150 Kč.

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.
Pro kolektivy termín, čas a místo přistavení busu dle dohody.