Jednodenní výlet s turistikou

Termíny | 27. dubna | 17. srpna 2024   
Cena | 690 Kč   
Slevy | 650 Kč děti, studenti a senioři nad 60 let    

7.00 odjezd z Brna směr Hodonín. Dopoledne zastávka na vrchu Bradlo, kde se nachází mohyla, která je místem posledního odpočinku Milana Rastislava Štefánika. Památník je úžasným dílem známého slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Jedinečně klidnou atmosféru navozují krásné výhledy do širokého okolí. Přejezd do Čachtic. Na Čachtickém vrchu se nachází zřícenina hradu hraběnky Alžběty Báthoryové, nechvalně proslulé jako Čachtická paní. Cesta k hradu vede do mírnějšího kopce. Zdatnější mohou vystoupat pěšky asi 2,5 km. Je možné též využít vláček, který zájemce doveze pod hrad. (vstupné 4 €, děti 2 €, vláček 5 €). Odpoledne přejezd do Piešťan, nejvýznamnějších slovenských lázní. Procházka s průvodcem lázeňským areálem nebo individuální volno.

18.00 odjezd do Brna. 21.30 předpokládaný příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.

Pro kolektivy termín, čas a místo přistavení busu dle dohody.