Jednodenní výlet 

Termíny | 30. dubna | 4. června | 20. srpna | 24. září 2022 
Cena | 620 Kč 
Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři 590 Kč 
Nástupní místa | Brno, Velké Meziříčí (D1), Jihlava (D1). 

7.00 odjezd z Brna po D1 směr Praha.
9.00 příjezd na Konopiště – zdejší zámek je romantickou novogotickou přestavbou původního gotického hradu, kterou v letech 1889 – 1894 provedl architekt Josef Mocker pro následníka trůnu rakousko-uherského, arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este. Prohlídka zámku, jednoho ze tří okruhů: 1. salony jižního křídla zámku, 2. salony severního křídla, 3. soukromé pokoje arcivévody.
V poledne odjezd do Kutné Hory (UNESCO), procházka historickým centrem – Kamenný dům, Kamenná kašna, Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej, chrám sv. Barbory, jehož stavba byla zahájena v roce 1388 a který ve své době architektonicky konkuroval pražské svatovítské katedrále.
Odjezd do Sedlce, návštěva místní kostnice.
18.00 odjezd zpět směr Čáslav, Havlíčkův Brod, Jihlava.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna. 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.

Ceny vstupů | Konopiště 1. nebo 2. okruh: dospělí 210 Kč, mládež 18 – 25 let a senioři nad 65 let 170 Kč, děti 6 – 18 let 110 Kč, děti do 6 let zdarma (nutná rezervace předem, platba v CK), Vlašský dvůr 90 – 150 Kč (dle zvoleného okruhu), kombinovaná vstupenka: chrám sv. Barbory + katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele + kostel Všech svatých (kostnice) v Sedlci 300 Kč (95 Kč pro děti, 230 Kč pro studenty a seniory).

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.

Pro kolektivy termín, čas a místo přistavení busu dle dohody.