Jednodenní výlet 

Termíny | 27. dubna | 8. června | 17. srpna | 21. září 2024   
Cena | 770 Kč   
Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři 710 Kč  
Nástupní místa | Brno, Velké Meziříčí (D1), Jihlava (D1).   

7.00 odjezd z Brna po D1 směr Praha.
9.00 příjezd na Konopiště – zdejší zámek je romantickou novogotickou přestavbou původního gotického hradu, kterou v letech 1889 – 1894 provedl architekt Josef Mocker pro následníka trůnu rakousko-uherského, arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este. Prohlídka zámku, jednoho ze tří okruhů: 1. salony jižního křídla zámku, 2. salony severního křídla, 3. soukromé pokoje arcivévody.
12.00 odjezd do Kutné Hory (UNESCO). 13.00 příjezd, procházka historickým centrem – Kamenný dům, Kamenná kašna, Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej, chrám sv. Barbory, jehož stavba byla zahájena v roce 1388 a který ve své době architektonicky konkuroval pražské svatovítské katedrále.
Odjezd do Sedlce, návštěva místní kostnice.
18.00 odjezd zpět směr Čáslav, Havlíčkův Brod, Jihlava.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.

Ceny vstupů | Konopiště 240 Kč (děti a mládež do 18 let, studenti a senioři nad 65 let 190 Kč), Vlašský dvůr 85 Kč, chrám sv. Barbory a Kostnice 220 Kč (slevy pro děti, studenty a seniory). Vstupy nutno rezervovat předem.

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.

Pro kolektivy termín, čas a místo přistavení busu dle dohody.