Jednodenní výlet 

Termíny | 1. května | 5. června | 21. srpna 2021 
Cena | 620 Kč 
Sleva | děti do 14 let, studenti a senioři 590 Kč 
Nástupní místa | Brno, Velké Meziříčí (D1), Jihlava (D1).

6.00 odjezd z Brna po D1 směr Praha.
9.00 příjezd na Konopiště – zdejší zámek je romantickou novogotickou přestavbou původního gotického hradu, kterou v letech 1889 – 1894 provedl architekt Josef Mocker pro následníka trůnu rakousko-uherského, arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este. Prohlídka zámku, jednoho ze tří okruhů: 1. salony jižního křídla zámku, 2. salony severního křídla, 3. soukromé pokoje arcivévody.
V poledne odjezd do Kutné Hory (UNESCO), procházka historickým centrem – Kamenný dům, Kamenná kašna, Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej, chrám sv. Barbory, jehož stavba byla zahájena v roce 1388 a který ve své době architektonicky konkuroval pražské svatovítské katedrále.
Odjezd do Sedlce, návštěva místní kostnice. 
18.00 odjezd zpět směr Čáslav, Havlíčkův Brod, Jihlava.
21.00 předpokládaný příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.

Ceny vstupů | Konopiště 1. nebo 2. okruh 210 Kč (děti, mládež do 18 let, studenti a senioři nad 65 let 150 Kč), Vlašský dvůr 85 Kč, chrám sv. Barbory + katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele + kostel Všech svatých (kostnice) v Sedlci 220 Kč (slevy pro děti, studenty a seniory).

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.

Pro kolektivy termín, čas a místo přistavení busu dle dohody.