Po stopách Řádu německých rytířů 

Termíny | 3. června | 15. července | 23. září 2023  
Cena | 590 Kč  
Slevy | 550 Kč děti do 14 let, senioři nad 60 let  
Nástupní místa | Brno, Rousínov, Vyškov, Prostějov, Olomouc.  

7.10 odjezd z Brna směr Olomouc.
Dopoledne prohlídka hradu SovinecNízkém Jeseníku, jednoho z nejrozsáhlejších hradních komplexů na Moravě. Většina hradeb byla postavena v 17. století, kdy hrad vlastnil Řád německých rytířů. Přejezd do obce Rešov. Krátká nenáročná turistika v národní přírodní rezervaci Rešovské vodopády. Zdatnější turisté mohou po lávkách, kamenech a žebřících vystoupat až nad vodopády.
Odpoledne prohlídka zámku v Bruntále. Pozdně gotický hrad byl přestavěn v 16. století ve stylu severské renesance v honosné sídlo pánů z Vrbna (nádvoří zámku s krásnými arkádovými ochozy a zámeckou věží). Po bitvě na Bílé hoře zámek získal Řád německých rytířů. V 18. století proběhla poslední přestavba zámku do dnešní barokní podoby. Na zámku se zachovalo cenné vybavení původních interiérů s bohatou obrazovou sbírkou, zbrojnicí a knihovnou.
Přejezd do obce Roudno k vodní nádrži Slezská Harta. Výstup na rozhlednu na vrcholu bývalé sopky Velký Roudný (780 mn.m.), ke které vede nenáročná, asi 1 km dlouhá cesta. Z rozhledny jsou krásné výhledy na celé Jeseníky a na vodní nádrž.
18.00 předpokládaný odjezd zpět do Brna.
20.30 předpokládaný příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby technického průvodce.

Fakultativně | vstupné hrad Sovinec 120 Kč, děti do 15 let, studenti a senioři nad 65 let 60 Kč; zámek v Bruntále 120 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 60 Kč. 

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně. 

Pro kolektivy termín, čas a místo přistavení busu dle dohody.