Dolní Vítkovice – Hornické muzeum a skanzen Landek – Zoo Ostrava

Termíny | 25. května | 14. září 2024    
Cena | 690 Kč    
Slevy | 650 Kč děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let     

7.30 odjezd z Brna směr Olomouc a Ostrava. Dopoledne Dolní Vítkovice – s průvodcem prohlídka areálu bývalého Vysokopecního závodu, dozvíte se vše o historii Dolních Vítkovic a výrobě surového železa, vyjedete do výšky zhruba 36 metrů, poté výstup po 90 schodech na Bolt Tower. Zde si můžete užít 30 minut volného času a kochat se výhledy. Exkurze pokračuje sestupem dolů (370 schodů), nahlédnete do nitra vysoké pece, na odlévací plošinu a velín. Odpoledne lze zvolit ze 2 variant programu:
1) Hornické muzeum a skanzen Landek – v rozlehlém průmyslovém areálu zachycuje průběh lidských aktivit od doby kamenné, přes typickou průmyslovou architekturu až po důlní techniku 20. století. Expozice důlního záchranářství patří mezi největší svého druhu na světě. Děti si mohou vyzkoušet záchranářský výcvik na cvičném polygonu. Podzemní expozici tvoří kulturní památka Důl Anselm, jejíž dominantou je čtyřicetimetrová těžní věž. V podzemí se v hloubce devíti metrů nachází celkem 250 metrů štol. Zbytek dne volno k prohlídce centra Ostravy.
2) Zoologická zahrada a botanický park Ostrava – více než čtyři tisíce zvířat na sto hektarech a k tomu rozsáhlý botanický park nabízející tři botanické stezky v délce 6 km a další expozice.
18.00 odjezd z Ostravy zpět do Brna.
20.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | Dolní Vítkovice: vysokopecní okruh včetně návštěvy Bolt Tower – dospělí 230 Kč, žáci do 15 let, studenti do 26 let a senioři nad 60 let 170 Kč, děti do 6 let zdarma, Landek: velký okruh (báňské záchranářství a fárání do dolu), dospělí 190 Kč, žáci do 15 let, studenti do 26 let a senioři nad 60 let 130 Kč, děti do 6 let zdarma, Zoo Ostrava – dospělí 130 Kč, žáci do 15 let, studenti do 26 let a senioři nad 60 let 90 Kč, děti do 3 let zdarma.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy.

Sraz 15 minut před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.