Jednodenní výlet 

Termíny | 2. prosince 2023 
Cena | 1 180 Kč 
Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 1 100 Kč 

5.15 odjezd z Brna směr Mikulov, Linec, okraj Salcburku, poté MHD do centra (jízdné v ceně).
11.00 Salcburk – procházka po významných památkách: staré město, středověká ulička Getreidegasse, Kollegienkirche, Mozartův rodný dům, radnice, Stará rezidence, Nová rezidence, Domplatz (místo známé hudeb­ními slavnostmi Salzburger Festspiele), Neptunova kašna, za řekou Salzach zámek Mirabell, Mozarteum, kostel sv. Trojice, Zemské divadlo, vyhlídka na vrchy Mönchsberg a Festungsberg. Na Hohensalzburg se dostaneme lanovkou či pěšky. Volno po do­hodě s průvodcem.
16.00 odjezd do Oberndorfu, kde v kaplič­ce St. Nikolaus o Vánocích roku 1818 vznikla a poprvé byla zpívána dnes světoznámá vánoční píseň Stille Nacht (Svatá noc) textaře Josefa Mohra a skladatele Františka Xave­ra Grubera a kam každoročně přijdou tisíce návštěvníků. V blízkosti se nalézá muzeum (2,50 €) s desítkami partitur této písně a s ži­votopisy jejích autorů.
18.30 odjezd zpět do ČR.
00.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | pevnost Hohensalzburg včet­ně výjezdu lanovkou 12 €, bez lanovky 8 €, Mozartův rodný dům 10 €, Mozartův obytný dům 10 €, kombinace obou 17 €, Rezidenční galerie 7 € (ceny z předchozí sezóny). Dopo­ručujeme pořídit si Salzburgercard na všech­ny vstupy za 28 €.

Cena zahrnuje |  dopravu autokarem, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.
Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.