Krajem bludných kamenů 

Termíny | 10. července | 11. září 2021 
Cena | 640 Kč 
Slevy | děti, studenti a senioři nad 60 let 610 Kč 
Nástupní místa | Brno, Pohořelice, Mikulov. 

6.00 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov, Ysper.
10.00–16.30 turistika asi 10 km soutěskou Ysper mezi městy YbbsZwettl, a kolem bludných kamenů. Jde o krásnou krajinu s megality, které jako by po kraji lehce rozhodila ruka obrů. Panenská příroda a zpívající vodopády v divoké soutěsce zaujmou všechny, kteří se vydají po stopách starých Keltů, dávných obyvatel údolí Ostrong. Na stezce uvidíme Labutí chrám, Sfingu, různé viklany, obětní kameny, Keltského psa, kameny se starodávným runovým písmem a další (vstupné do soutěsky 5 €).
16.30 odjezd do Brna.
21.00 předpokládaný návrat do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.

Pro kolektivy termín, čas a místo přistavení busu dle dohody.