Jednodenní výlet 

Termíny | 9. prosince 2023 
Cena | 860 Kč | Slevy | děti do 14 let a senioři nad 60 let 800 Kč 

5.15 odjezd z Brna směr Pohořelice, Mikulov (možnost přistoupit), Vídeň a Graz.
Dopoledne příjezd k zámku Eggenberg (UNESCO) na okraji Grazu. Okázalý zámek, je­hož bohaté vybavení i zahrady jsou důkazem bohatství a moci šlechtického rodu Eggen­bergů. Po procházce kolem zámku odjezd do centra města.
Odpoledne prohlídka centra Grazu (česky Štýrský Hradec) – umělý ostrov Murinsel, la­novkou, vláčkem nebo pěšky na Schlossberg s hradem, Hodinovou věží a vyhlídkami na město. Sestup do historického centra zvané­ho Stadtkrone, ve kterém se nachází radni­ce, mauzoleum císaře Friedricha III., secesní domy, hlavní náměstí, stará zvonkohra a ma­lebné uličky plné obchůdků a kaváren. Volno.
17.00 odjezd zpět do ČR.
22.30 předpokládaný návrat do Brna.
Fakultativně | lanovka Schlossberg 2,50 €.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.
Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebus č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.