Zájezd s vojenskou tématikou

Kladsko • Soví hory • Svídnice • Książ • Vratislav

Termín | 4. – 8. září 2024  
Cena | 6 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 800 Kč  

1. den: Odjezd v ranních hodinách z Brna směr Králíky. Návštěva místního vojenského muzea zaměřeného zejména na historii československé armády a druhé světové války s mnoha zajímavými exponáty. Prohlídka pěchotního srubu K-S 14 U Cihelny a dělostřelecké tvrze Hůrka v severozápadním výběžku Hanušovické vrchoviny. Nocleh v okolí.

2. den: Po snídani přejezd do Polska, kde navštívíme monumentální pruskou tvrz v Kladsku s rozsáhlým podzemním labyrintem chodeb. Přejedeme k další pruské horské tvrzi Srebrna Góra (Silberberg), která v době svého vzniku patřila k nejmodernějším a dodnes je největší horskou tvrzí v Evropě. Přejezd na nocleh.

3. den: Po snídani věnujeme celý den odkrývání tajemství podzemních prostor projektu Riese budovaných za druhé světové války v Sovích horách – Osówka, WłodarzWalim. Doporučujeme vhodné oblečení a pevnou obuv, vhodné je mít s sebou i baterku nebo čelovku. Poté návrat na ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani si prohlédneme ikonický zámek Książ (Fürstenstein), využívaný za druhé světové války jako sídlo Gestapa. Původně středověký hrad s bohatou minulostí si oblíbil i vůdce SS Heinrich Himmler a rozsáhlé hradní podzemí bylo rozšiřováno jako jedenz dalších možných úkrytů Adolfa Hitlera. Zastavíme se v historickém městě Svídnice, rodišti české královny Anny Svídnické. Prohlédneme si gotický dóm, malebné hlavní náměstí a unikátní dřevěný kostel Míru (památka UNESCO). Odpoledne prohlídka muzea a památníku v bývalém koncentračním táboře Gross-Rosen, jehož vězni budovali štoly projektu Riese. Návrat na nocleh.

5. den: Po snídani cesta do Vratislavi, které byla na konci druhé světové války centrem finálního odporu nacistických vojsk (Festung Breslau). Možnost návštěvy například Muzea Militariów s bohatou kolekcí chladných i palných ručních zbraní a další historické památky. Po prohlídce města návrat do Česka. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Program jednotlivých dnů může být vzhledem k situaci upraven v průběhu zájezdu.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 4x snídani, služby průvodce a služby odborného průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje | vstupy do objektů, cestovní pojištění.