Termín | 24. – 25. října 2024    
Cena | 2960 Kč + cena vstupenky (střední kategorie cca 750 Kč)    

 

1. den: Odjezd z  Brna v  ranních hodinách. Cesta do Budapešti, příjezd do maďarské metropole kolem 13.00. Ubytování v hotelu. Pro zájemce kombinovaný (busem a pěsky) okruh centrem města – ostatní osobní volno v  Budapešti. V  17.00 odjezd od hotelu do centra města do Divadla operety. V  okolí možnost večeře. Od 19 hodin galapředstavení Álom, álom, édes álom (Snít sladký sen), což je výběr nejslavnějších operetních melodií od světoznámých maďarských skladatelů Imre Kalmána a  Ference Lehára k připomínce životních výročí obou mistrů. Po představení návrat do hotelu.

2. den:Po snídani v  hotelu odjezd na náměstí Hrdinů, zde možnost návštěvy galerie evropského malířství nebo galerie moderního umění či zoo nebo koupání v Széchenyiho termálních lázních, odpoledne přejezd do malebného uměleckého městečka Szentendre, zde možnost pozdního oběda a  prohlídky četných kostelů a  křivolakých uliček. Kolem 16.00 odjezd zpět do Česka, příjezd do Brna do 22.00.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, ubytování na 1 noc v hotelu *** (dvoulůžkové pokoje) se snídaní, služby průvodce CK Čebus, pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje | vstupenku na operetní představení, cestovní pojištění, vstupy do galerií či lázní, další stravu.