Bihać • Jajce • Sarajevo • Mostar • Dubrovník • NP Sutjeska

Termín | 8. – 14. září 2024
Cena | 10 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 200 Kč

Rozeklané horské kaňony s průzračnými řekami a vodopády, středověké hrady bosenských králů, osmanské mešity a minarety, honosné budovy z dob rakousko-uherské monarchie, srdeční a pohostinní lidé – to vše vytváří jedinečný kolorit Bosny a Hercegoviny, země zatím nedotčené masovým turismem. Kromě podmanivého Sarajeva a ikonického Mostaru navštívíme také perlu Jadranu – okouzlující dalmátský Dubrovník.

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách směr Mikulov, Vídeň, Štýrský Hradec, Záhřeb. V odpoledních hodinách překročení chorvatsko-bosenské hranice. Přejezd na ubytování v oblasti města Bihać. Nocleh.

2. den: Po snídani první zastávka ve městě Bihać – nejzápadnějším větším bosenském městě, ležícím v údolí smaragdově zbarvené řeky Una mezi horami PlješevicaGrmeš. Prohlídka města, o němž první zmínka pochází z roku 1260 – Fethija džamija, původně gotický kostel, přestavěný po příchodu osmanských Turků na mešitu, katolický kostel sv. Antonína Padovánského, Kapetanova věž a další. Cesta k vodopádům řeky Unanárodním parku Una. Pokračování horskou krajinou do královského města Jajce – kdysi sídla bosenských králů. Zachovaly se zbytky mohutné pevnosti, hradeb a hradebních věží a městské brány, největší atrakcí a symbolem města je ovšem více než 20 metrů vysoký vodopád zakomponovaný do panoramatu města, které bylo v roce 1998 kandidátem na zápis do seznamu UNESCO. Ubytování a nocleh.

3. den: Po snídani pokračování do města Travnik – prohlídka města: pevnost Stari Grad s krásným výhledem na město a okolí, mešita Jeni z roku 1549, rodný dům a muzeum Iva Andriće, jediného jugoslávského nositele Nobelovy ceny za literaturu. Cesta směrem do Sarajeva, výjezd do pohoří Bjelašnica, místa konání sarajevských Zimních olympijských her v roce 1984. Fakultativně výjezd sedačkovou lanovkou s možností středně náročného výstupu až na samotný vrchol Bjelašnice do výšky 2 067 m. Navečer ubytování v oblasti Sarajeva.

4. den: Po snídani cesta malebným údolím řeky Neretvy do hlavního města převážně Chorvaty obývané Hercegoviny – Mostaru. Prohlídka centra města včetně slavného Starého mostu. Pokračování na jih k vodopádům Kravica – možnost koupání. Následuje město Počitelj, ležící na levém břehu Neretvy. Díky své poloze na úpatí skalního návrší a památkám orientálního charakteru patří k nejpěknějším místům v Hercegovině. Přejezd na ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani přejezd do Dubrovníku (UNESCO). Celodenní pobyt ve městě nazývaném Perla Jadranu. Procházky starým městem, kolem mohutných hradeb. Možnost vyjet lanovkou s nezapomenutelným výhledem na staré město. Po domluvě s průvodcem možnost koupání v nedalekém letovisku Kupari s dlouhou oblázkovou pláží. Navečer překročení bosenské hranice a přejezd na ubytování.

6. den: Po snídani krátká prohlídka města Trebinje – nejjižnějšího města Bosny a Hercegoviny ležícího na řece Trebišnjica, nazývaného městem slunce, vína a platanů. Zastávka u pravoslavného kláštera Gračanica, kopie stejnojmenného starobylého kláštera v Kosovu. Další zastávka v pravoslavném klášteře Tvrdoš, založeném v 15. století a vystavěném na základech římského kostela ze 4. století. Pokračování do národního parku Sutjeska – místa krutých bojů mezi partyzány pod velením Josipa Broze Tita a okupanty za druhé světové války. Národní park nabízí jedny z nejkrásnějších scenérií na Balkáně, nachází se v něm i nejvyšší hora Bosny a Hercegoviny – Maglić (2 386 m). Přejezd do Sarajeva. Odpoledne a večer prohlídka metropole Sarajeva – nábřeží řeky Miljacky s památkami z osmanského období, z nichž nejstarší a nejznámější je Gazi Husrev-begova mešita z roku 1530. Nocleh v Sarajevu.

7. den: Po snídani prohlídka tzv. Tunelu naděje, který byl vykopán během obléhání Sarajeva v roce 1993. Tunel patřil k nejstřeženějším tajemstvím Sarajeva, vedl přímo pod letištní plochou, byl dlouhý 720 metrů a putovalo tudy do obleženého města jídlo, zbraně i elektřina. Odjezd přes Chorvatsko do Česka, příjezd do Brna v nočních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 6x ubytování v hotelech se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Břeclav | Bratislava zdarma