Brno • Lednicko-valtický areál (UNESCO) • Moravský kras • vila Tugendhat (UNESCO)

Pro návštěvníky z Čech, severní Moravy, Slezska a ze Slovenska

Termíny | 23. – 25. srpna 2024 – pro skupiny od 15 osob v libovolném termínu   
Cena | 3 590 Kč   

1. den: Příjezd ze všech koutů ČR kolem 10:00 do Brna na hlavní nádraží nebo na autobusové nádraží naproti hotelu Grand (CK na přání klientů zajistí zpáteční jízdenky), kde vás již bude očekávat místní průvodce. Uložení zavazadel do autobusu a pěší okruh městem po trase – Denisovy sady s výhledem na Staré BrnoVýstaviště, katedrála sv. Petra a Pavla, Petrská ulička, divadlo Husa na provázku, Zelný trh s kašnou Parnas, možnost prohlídky brněnského podzemí, Dietrichsteinský palác (Moravské zemské muzeum), Biskupský dvůr, Kapucínské náměstí, Stará radnice („brněnský drak“ a kolo), Dominikánské náměstíNovou radnicí, kostel sv. Michala, náměstí Svobody, kostel sv. Jakuba s černou madonou a hrobem obránce Brna Raduit de Souches, kostnice, Moravské náměstí – místodržitelský palác, kostel sv. Tomáše, Komenského náměstíJAMU, lékařská fakulta MU, tzv. Červený kostel, Ústavní soud), Janáčkovo divadloMahenovo divadlo. Poté přejezd do Bystrce k přístavišti lodí na Brněnské přehradě. Plavba lodí s elektrickým pohonem až ke hradu Veveří. Pěší výstup na hrad a prohlídka této památky, kde např. strávil svou svatební cestu Winston Churchill.  Odjezd od hradu do hotelu, ubytování. Večerní procházka centrem města a exkurze po brněnských hospodách nebo volný program.

2. den: Po snídani v hotelu odjezd autobusem CK do Lednicko-valtického areálu, od r. 1992 památky UNESCO. Prohlídka interiéru lednického zámku s místním průvodcem – návštěva zámeckého skleníku – prohlídka francouzské zahrady – přechod do anglického parku – plavba lodí po Zámecké Dyji až k Janohradu – prohlídka umělé zříceniny/loveckého zámečku – pěší přechod anglickým parkem až k minaretu – výstup na vyhlídkovou plošinu – cesta kolem zámeckého rybníka až k barokní jízdárně – dále jízda busem směr Valtice, cestou zastávka u jednoho nebo dvou saletů (drobné architektonické skvosty v krajině). Příjezd do Valtic – volno na oběd v restauraci. Odpoledne prohlídka zámeckého parku a poté i interiéru zámku s místním průvodcem. Přejezd kolem rybníka Nesyt do Mikulova – procházka městem. Pokračování v cestě přes Pálavu do vinařské vesnice Pavlov. Možnost výstupu ke zřícenině hradu Děvičky s krásným výhledem na jižní Moravu nebo posezení u sklenky vína v kterémkoliv z mnoha místních sklípků. Návrat přes Novomlýnské nádrže do Brna. Nocleh v hotelu.

3. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem CK směr Blansko do Moravského krasu. Příjezd ke Skalnímu mlýnu a odtud cesta eko vláčkem nebo pěšky k Punkevní jeskyni. Návštěva jeskyně s místním průvodcem, sestup až na dno propasti Macocha. Plavba lodí po podzemní řece Punkvě. Po výstupu z lodě jízda lanovkou od jeskyně nahoru k chatě Macocha. Zde prohlídka Horního i Dolního můstku s výhledy do propasti. Návrat busem do Brna. Cestou zastávka v obci Křtiny – prohlídka místního poutního kostela, vrcholného díla stavitele Jana Blažeje Santiniho. Dokončení prohlídky města: výjezd ke hradu Špilberk, zde možnost prohlídky kasemat. Pro zájemce prohlídka zahrady vily Tugendhat (památka UNESCO). Po 17. hodině odjezd hostů zpět domů.

Cena zahrnuje | 2 × nocleh v hotelu*** se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, plavbu lodí po Brněnské přehradě, služby průvodce CK ČEBUS, dopravu autokarem CK.

Cena nezahrnuje | dopravu do Brna a zpět, případné vstupy v Brně, vstupenku do zahrady vily Tugendhat 50 Kč, vstupné do Punkevní jeskyně v Moravském krasu (nutno objednat předem: plné vstupné 210 Kč, snížené 180 Kč, dětské 100 Kč), pojištění.