Poznejte krásy největší středoevropské metropole i půvab maďarského venkova 

Termíny | 20. – 21. května | 2. – 3. prosince (adventní) 2023  
Cena | 2 690 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 600 Kč  

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách z Brna směr Bratislava a Győr. Před polednem dorazíme do Budapešti. Návštěva Městské tržnice (Vásárcsarnok) z 19. století – možnost nákupu tradičních maďarských specialit (salámy, tokajské víno, paprika, klobásy…). Poté procházka centrem po nákupní ulici Váci přes Vörösmartyho náměstí ke Svatoštěpánské bazilice. Odpoledne prohlídka starého Budína – Hrad, Matyášův chrámRybářská bašta a další pamětihodnosti. Ubytování v hotelu, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka Náměstí Hrdinů (Hősök tere) s monumentálním sousoším zobrazujícím významné panovníky maďarské historie. Možnost koupání v termálních Széchenyiho lázních nebo individuální volno k návštěvě Muzea krásných umění, hradu Vajdahuynad, případně zoologické zahrady. Cesta zpět krásným údolím Dunaje. Navštívíme malební barokní městečko Szentendre. Další zastávka v Ostřihomi s největší bazilikou v zemi, z jejíž kopule je výhled na slovenské Štúrovo na druhém břehu řeky. Návrat do Brna kolem 22. hodiny. 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, ubytování v hotelu v Budapešti ve dvoulůžkových (nebo jednolůžkových či třílůžkových) pokojích se snídaní, služby odborného průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, případné vstupy a pobytové taxy. 
Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 500 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 400 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 250 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Břeclav | Bratislava zdarma