Tábor • Zvíkov • Orlík • Blatná • Český Krumlov • Rožmberk • Třeboň • Landštejn

Termín | 15. – 18. srpna 2024
Cena | 5 190 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 400 Kč

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách do husitského města Tábora. Procházka křivolakými uličkami Starého Města na hlavní náměstí, kde se nachází množství krásně zdobených měšťanských domů, pomník Jana Žižky z Trocnova, děkanský kostel a Husitské muzeum v budově radnice, jehož expozice je možné navštívit. Cenný architektonický soubor tvoří také Bechyňská brána, původní hradby a hrad Kotnov, z jehož věže je krásná vyhlídka na město. Odtud lze krátkou procházkou dojít k baroknímu poutnímu chrámu Klokoty. Poté přesun autobusem ke hradu Zvíkov, který se vypíná na vysokém skalním ostrohu nad soutokem Otavy a Vltavy. Pokračování k Orlické přehradě na Orlík (zájemci mohou cestu absolvovat i lodí po Vltavě). Prohlídka zahrad a také bohatých interiérů zámku rodiny Schwarzenberků. Pozdě odpoledne odjezd na ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka vodního zámku Blatná, na kterém se mj. natáčela pohádka Šíleně smutná princezna. Přejezd do Písku – prohlídka krásného města na řece Otavě s rozsáhlým středověkým historickým jádrem zahrnujícím královský hrad, gotický kostel Narození Panny Marie s hodinovou věží, jež tvoří dominantu města, úseky středověkých hradeb a nejstarší kamenný most v ČR ze 13. století. Volno na oběd. Odpoledne přejezd do Hluboké nad Vltavou. Možnost prohlídky romantického zámku Hluboká a také návštěvy vynikající Alšovy jihočeské galerie. V podvečer odjezd na ubytování. Volný večer, nocleh.

3. den: Po snídani pěší okruh Českým Krumlovem: městské divadlo, vyhlídková terasa nad Vltavou, chrám sv. Víta, náměstí Svornosti, galerie Egona Schieleho, parkán, krumlovské kláštery, státní hrad a zámek (prohlídka zámku – I. okruh), průchod všemi pěti nádvořími přes Plášťový most až k jízdárně a dále do francouzského a následně i anglického parku s divadlem v přírodě. Možnost oběda. Po obědě cesta busem proti proudu Vltavy ke hradu Rožmberk – prohlídka hradu. Odpoledne prohlídka starobylého cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Cestou zpět na ubytování průjezd kolem vodní nádrže Lipno se zastávkou. Návrat do hotelu. Volný večer, nocleh.

4. den: Po snídani odjezd z Českého Krumlova. Možnost vyjet lanovkou na Kleť (1 083 m), nejvyšší vrchol Blanského lesa s nejstarší kamennou rozhlednou v Česku z roku 1825. Z výšky je možné obdivovat Českobudějovickou a Třeboňskou pánev, Novohradské hory, značnou část Šumavy a za jasného počasí lze odtud dohlédnout až na alpské vrcholky. Odjezd do Třeboně, krásného města uprostřed jihočeských rybníků, vystavěného kolem zámku, který byl posledním sídlem rodu Rožmberků. Procházka centrem města s malebným náměstím i uličkami plnými rybích restaurací, zámeckým parkem i kolem rybníka Svět k jedné z nejzajímavějších staveb jižních Čech, Schwarzenberské knížecí hrobce. Odpoledne cesta malebným krajem České Kanady na mohutnou zříceninu hradu Landštejn. Prohlídka románského jádra hradu nebo procházky kouzelným okolím. Na závěr dne zastávka v městečku Slavonice – renesanční perle na pomezí Čech, Moravy a Rakouska. Návrat do Brna do 22. hodiny.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 3 × ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu nebo v penzionu se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupy, cestovní pojištění.

Nástupní místa |

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) zdarma