Duszniki • Kladsko • Soví hory • Svídnice • Książ • Vratislav 

Termín | 1.–3. října 2021 
Cena | 3 690 Kč 

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách přes Náchod do Polska, dopoledne návštěva lázeňského městečka Duszniki proslaveného pobyty Fryderyka Chopina, procházka centrem, možnost návštěvy unikátního Muzea papírnictví, kolem poledne přejezd do starobylého Kladska, kterému dominuje pevnost, procházka historickým centrem se středověkým mostem, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde je pohřben Arnošt z Pardubic, volno. Pozdě odpoledne odjezd do přírodního parku Soví hory, proslavené podzemními továrnami z 2. světové války, možnost návštěvy komplexu Osówka, který měl sloužit Adolfu Hitlerovi, večer ubytování, večeře, nocleh.

2. den: Po snídani návštěva starobylého města Svídnice, rodiště třetí manželky Karla IV. Anny Svídnické, historické centrum, katedrála sv. Stanislava, unikátní dřevěný evangelický kostel Míru (UNESCO), kolem poledne odjezd k zámku Książ – procházka parkem, možnost návštěvy jedinečných stájí a hřebčína, prohlídka areálu velkolepého zámku, večer návrat na ubytování, večeře, nocleh.

3. den: Snídaně, dopoledne příjezd do Vratislavi, metropole Dolního Slezska, města založeného českým knížetem Vratislavem a přezdívaného Polské Benátky, prohlídka historických památek města – Tumský ostrov s katedrálou sv. Jana Křtitele a dalšími církevními stavbami, centrum města, hlavní náměstí Rynek s velkolepou budovou radnice a honosnými měšťanskými domy, budova starobylé univerzity s možností návštěvy bohatě zdobených interiérů (Aula Leopoldina, Oratorium Marianum) a vyhlídkovou věží, gotické kostely sv. AlžbětyMáří Magdalény, tržnice, divadlo, burza a další památky, k večeru odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu s polopenzí (snídaně, večeře), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupné, případné pobytové taxy.

Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Zlín | Kroměříž | Přerov