Letecký zájezd s průvodcem

Termín | 15. – 19. srpna 2024  
Cena | 18 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 900 Kč  

1. den: Kolem poledne odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Finska. Přílet do Helsinek na letiště Vantaa, přesun autobusem do centra města, ubytování v hotelu, volný večer. Nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka historické části Helsinek, považovaných za baštu klasicistní architektury. Pěší okruh s průvodcem kolem Uspenské pravoslavné katedrály s třinácti pozlacenými kupolemi, městské radnice Kaupungintalo na Senátorském náměstí, helsinské evangelické katedrály Suurkirkko – hlavní dominanty města, před kterou stojí socha ruského cara Alexandra II., který udělil Finskému velkovévodství autonomii, dále Prezidentský palác, muzeum umění Atheneum, nákupní třída Pohjoisesplanadi, monumentální secesní železniční nádraží od architekta Eliela Saarinena, nebo Národní divadlo. Nocleh v hotelu.

3. den: Po snídani celodenní výlet trajektem přes Finský záliv do 87 kilometrů vzdáleného Tallinnu, hlavního města etnicky i jazykově příbuzného Estonska a jednoho z nejlépe zachovaných historických, původně hansovních měst severní Evropy: unikátní středověká brána Viru, Velký cechovní dům, radnice Raekoda s jedním z nejstarších zvonů na Baltu, pravoslavná katedrála Alexandra Něvského, symbol někdejší rusifikace země, hrad Toompea, dobytý dánskými křižáky pod vedením krále Valdemara II., dnes sídlo estonského parlamentu, městská část Kadriorg se stejnojmenným barokním palácem zbudovaným carem Petrem Velikým pro jeho manželku Kateřinu. Volno v centru města, možnost posezení v jedné z četných hospůdek ve starém městě, poté cesta lodí zpět do Helsinek. Návrat do hotelu v pozdních večerních hodinách.

4. den: Po snídani pokračování prohlídky finské metropole: Olympijský stadion s vyhlídkovou věží, na němž v roce 1952 zářili manželé Zátopkovi, Sibeliův památník ve čtvrti Töölö zbudovaný na počest národního skladatele Jeana Sibelia, národní opera, Temppeliaukion kirkko – unikátní moderní kostel vytesaný ve skále; poté plavba lodí k pevnosti Suomenlinna (UNESCO), zvané Gibraltar severu, vybudované v 18. století Švédy na osmi propojených městských ostrovech na obranu proti Rusku.

5. den: Po snídani individuální volno, následně přesun na letiště a odlet zpět do Prahy nebo Vídně.

Cena zahrnuje | letenku do Helsinek a zpět s příručním zavazadlem do 8 kg, cestu z letiště do hotelu a zpět, 4x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 4x snídani, zpáteční jízdenku na trajekt do Tallinnu, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění, případné pobytové taxy, MHD v Helsinkách.  

Fakultativně | příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 500 Kč.