Reykjavík • Akureyri • Mývatn • Goðafoss • Strokkur • Snæfellsnes

Termín | 12.–19. srpna 2023 
Cena | 56 900 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 12 100 Kč 

Island – to je země ohně, ledu a středověkých ság, ale také pohostinných lidí, kteří začali divoký ostrov s nezkrotnou přírodou osidlovat až koncem 9. století. Potomci Vikingů dnes žijí převážně na pobřeží, drsné vnitrozemí však nabízí strhující podívanou. Přímo z lůna Země zde vyvěrají lávová jezera, sírné prameny a horké gejzíry, neklidnou krajinu pak brázdí prudké bystřiny, které se v hlubokých kaňonech mění v burácející vodopády.

1. den: Odlet v odpoledních hodinách z Prahy, Vídně nebo Katovic (bude upřesněno) na Island. Po příletu transfer do hotelu v oblasti Reykjavíku, ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani celodenní výlet po takzvaném Zlatém okruhu (Golden Circle). Návštěva národního parku Þingvellir (Thingvellir, UNESCO), kde byl roku 930 založen Althing, nejstarší parlament na světě, který se zde scházel každoročně až do roku 1800, kdy byl po sjednocení Dánska s Norskem, které ostrov ovládalo, rozpuštěn (k obnovení činnosti došlo roku 1845). Zastávka u jezera s geotermálními prameny v Laugarvatn. Dále ke kaskádovitému Zlatému vodopádu Gullfoss a světoznámému gejzíru Strokkur, který každých několik minut vychrlí mohutný sloup vody a bláta. Během dne fakultativní možnost koupání v termálních pramenech buď v lázních Fontana v Laugarvatn nebo v takzvané Secret Lagoon. Ubytování v oblasti Reykjavíku. 

3. den: Po snídani celodenní výlet po jižním pobřeží ostrova. Zastávka u vodopádu Seljalandsfoss, možnost procházky za vodopádem. Pokračování k mohutnému vodopádu Skógafoss, možnost vystoupat po turistické stezce nad vodopád. Dále nádherná Černá pláž Reynisfjara se známými čedičovými varhany a Dyrhólaey – skalní oblouk nad Atlantským oceánem. Prohlídka rybářského městečka Vík – nejjižnější obce na Islandu. Přejezd na ubytování. 

4. den: Po snídani celodenní přesun z jihu ostrova na sever neopakovatelnou krajinou divokého islandského vnitrozemí, přístupného pouze několik měsíců v roce. Cesta mezi lávovými poli, doutnajícími krátery, bublajícím bahnem, kolem jezer a mezi mohutnými ledovci s velkolepými výhledy. Večer příjezd do Akureyri – druhého největšího města Islandu. Ubytování a nocleh. 

5. den: Po snídani celodenní výlet na severu ostrova. Komáří jezero Mývatn, které vyplňuje starou ledovcovou kotlinu zahrazenou lávovým potokem s velkým množstvím vulkanických ostrůvků oddělených krátery, významná ptačí rezervace a hejna pakomárů, kteří sice neštípou, ale je nutno se bránit jejich vdechnutí. Je zde voda modrého odstínu, která se vyznačuje vysokou průzračností. V okolí se vyskytují fumaroly – pseudokrátery s výpary par a plynů, a unikátní lávové útvary. Okolní krajina dýchá geotermální činností, je zbarvená sírou a doutnající lávou. Fakultativně možnost koupání v geotermální Modré laguně v blízkosti jezera. Dále vodopády Goðafoss a nejmohutnější evropský vodopád Dettifoss, jehož obrovské masy vody padají do divokého kaňonu. Navečer půvabné přímořské městečko Húsavík. Nocleh. 

6. den: Po snídani možnost fakultativního výletu lodí za pozorováním velryb, během kterého se dostanete do velmi blízkého kontaktu s těmito gigantickými mořskými savci. Jízda po členitém severním pobřeží kolem pobřežních fjordů a malebných pobřežních vesniček do rybářského městečka Stykkishólmur s množstvím původních dřevěných domů, odtud přejezd na ubytování. Nocleh. 

7. den: Po snídani celodenní výlet po jedné z nejmalebnějších oblastí Islandu – úzkém hornatém poloostrově Snæfellsnes. Objedeme ledovec Snæfellsjökull, který proslavil neméně slavný Jules Verne svým dílem Cesta do hlubin země, zastavíme se v půvabné rybářské vesničce Olafsvíku na nejzazším cípu poloostrova, projedeme kolem Arnarstapi, hnízdiště tisíců mořských ptáků, kde příboj vytvořil pitoreskní skalní útvary – pilíře, jeskyně a brány. Poté přejezd podél západního pobřeží půvabnou krajinou přes Borgarnes, ležící na konci stejnojmenného fjordu a kolem Velrybího fjordu Hvalfjörður do oblasti Reykjavíku. Ubytování a nocleh. 

8. den: Po snídani prohlídka Reykjavíku a volno v hlavním městě. Odpoledne transfer z hotelu na letiště Keflavík, odlet do Prahy, Vídně nebo Katovic. Přílet může být až po půlnoci následující den, dle letového řádu. Po příletu možnost transferu do Brna. 

Cena zahrnuje | letenku na Island a zpět s odbaveným zavazadlem do 10 kg, 7 × ubytování ve dvoulůžkových (z toho 1 × ve čtyřlůžkových) pokojích s vlastním příslušenstvím v hotelech a v turistických ubytovnách, 7 × snídani, dopravu po celém ostrově místním autobusem nebo minibusem, transfer z letiště v Keflavíku a zpět, českého průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | dopravu autobusem z Brna na letiště a zpět (info v CK), koupání 2. den 1 200 Kč, koupání v Modré laguně u jezera Mývatn 1 300 Kč, výlet lodí za pozorováním velryb 1 990 Kč, zvýšení hmotnostního limitu pro odbavené zavazadlo do 20 kg 980 Kč, pojištění do zahraničí. 

Upozornění | podmínkou uskutečnění zájezdu je minimální počet 15 účastníků.