Lucca • Pisa • Volterra • Siena • Elba • Florencie 

Termíny | 26. dubna – 1. května | 16.–21. srpna | 13.–18. září | 11.–16. října 2022
Cena | 8 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 240 Kč

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách z ČR. Celodenní přejezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních hodinách zastávka v Bologni, hlavním městě provincie Emilia-Romagna, sídle arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Typická architektura z nepálených cihel a šikmé městské věže. Poté přejezd na ubytování v okolí Florencie. Nocleh.

2. den: Dopoledne Lucca – malebné toskánské město obehnané hradbami. Hlavní náměstí nese jméno Napoleona, tržiště na místě starého římského divadla, rodný dům Giacoma Pucciniho. Odpoledne Pisa – město proslavené šikmou věží, původně etruské obchodní centrum, kterým protéká řeka Arno. Na Piazza del Duomo stojí ojedinělá skupina staveb: dóm, Šikmá věžbaptisterium. Návrat na ubytování.

3. den: Návštěva malebného městečka San Gimignano, které je jedním z nejatraktivnějších míst v Toskánsku. Prohlídka náměstí s fontánou a rodovými věžemi. Poté město Siena – prohlídka architektonického komplexu centra. Město je rozděleno na čtvrtě zvané kontrády, které nesou jména heraldických figur (Vlčice, Jednorožec, Orel…) a každoročně spolu soutěží na náměstí del Campo v dostizích ve středověkých krojích. Ubytování v oblasti Piombina a Volterry.

4. den: Po snídani odjezd do přístavu Piombino, plavba lodí na ostrov Elba do hlavního města Portoferraia. Prohlídka města: radnice, kostel Miseriocordia, kde se každý rok 5. května koná zádušní mše za Napoleona. Villa di Molini, bývalá císařova rezidence. Odpoledne návrat lodí do Piombina. Prohlídka Volterry, známé zpracováním alabastru. Prohlídka historické části, tvořené středověkými paláci a impozantní radnicí, městská brána Arco Etrusco. Nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do Florencie na odstavné parkoviště v Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra města. Celodenní prohlídka – Palazzo VecchioLoggia dei Lanzi s mnoha slavnými sochami, Piazza del Duomo s katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky, kostel Santa Croce s náhrobky slavných osobností. Individuální volno. Večer odjezd do ČR.

6. den: Dopoledne příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, pojištění CK pro případ úpadku a služby průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupy do objektů, plavbu lodí na Elbu 30 € (cena z předchozí sezóny), cestovní pojištění, případné pobytové taxy, místní dopravu.

Nástupní místa |

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 200 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma