Lucca • Pisa • Siena • Elba • Florencie

Termíny | 7. – 12. května | 13. – 18. srpna | 17. – 22. září | 15. – 20. října 2024  
Cena | 10 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 900 Kč  

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách. Celodenní přejezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních hodinách zastávka v Bologni, hlavním městě provincie Emilia-Romagna, sídle arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Typická architektura z nepálených cihel a šikmé městské věže. Poté přejezd na ubytování do hotelu v okolí Florencie. Nocleh.

2. den: Dopoledne Lucca – malebné toskánské město obehnané hradbami. Hlavní náměstí nese jméno Napoleona, tržiště na místě starého římského divadla, rodný dům Giacoma Pucciniho. Odpoledne Pisa – město proslavené šikmou věží, původně etruské obchodní centrum, kterým protéká řeka Arno. Na Piazza del Duomo stojí ojedinělá skupina staveb: dóm, Šikmá věž a baptisterium. Návrat na ubytování, nocleh.

3. den: Návštěva malebného městečka San Gimignano, které je jedním z nejatraktivnějších míst v Toskánsku. Prohlídka náměstí s fontánou a rodovými věžemi. Poté město Siena – prohlídka architektonického komplexu historického centra. Město je rozděleno na čtvrtě zvané kontrády, které nesou jména heraldických figur (Vlčice, Jednorožec, Orel…) a každoročně spolu soutěží na náměstí del Campo v dostizích palio ve středověkých krojích. Návrat na ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani celodenní výlet na ostrov Elba – odjezd do přístavu Piombino, plavba lodí na Elbu do hlavního města Portoferraia. Prohlídka města: radnice, kostel Miseriocordia, kde se každý rok 5. května koná zádušní mše za Napoleona. Villa di Molini, bývalá císařova rezidence. Dostatek času na oběd, nákupy i koupání na městských plážích. Pozdě odpoledne návrat lodí do Piombina. Návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do Florencie na odstavné parkoviště v Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra města. Celodenní prohlídka – Palazzo VecchioLoggia dei Lanzi s mnoha slavnými sochami, Piazza del DuomokatedrálouGiottovou zvonicí, Baptisterium, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky. Individuální volno k návštěvě muzeí a dalších památek. Večer odjezd do ČR.

6. den: Dopoledne příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × ubytování v hotelu se snídaní, pojištění CK pro případ úpadku a služby průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupy do objektů, plavbu lodí na Elbu 30 € (cena z předchozí sezóny), komplexní pojištění, případné pobytové taxy, místní dopravu. 

Nástupní místa |

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma