Urbino • San Marino • Rimini • Ravenna • Bologna • Ferrara

Termíny | 15. – 19. května | 4. – 8. září 2024
Cena | 8 690 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 300 Kč

Zájezd do kraje Emilia-Romagna, kde se nachází neobyčejné množství památek světového významu: úchvatné byzantské mozaiky v Ravenně a okolí, románské chrámy, renesanční památky v Urbinu, Rimini, Bologni a Ferraře a mnoho jiného. 

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách přes Alpy do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství Pomposa, ubytování v přímořském letovisku, večeře.

2. den: Dopoledne si prohlédnete rodné město malíře Raffaella Santiho Urbino s vévodským palácem (prototyp renesanční rezidence) a obrazárnou (UNESCO), odpoledne navštívíte samostatnou republiku San Marino a v podvečer uvidíte středověké jádro města Rimini (Tempio Malatestiano, románské vládní paláce, hrad Malatestů). Návrat do hotelu, večeře. 

3. den: Ráno prohlídka byzantského chrámu Sant’Apollinare in Classe s cennými mozaikami (UNESCO), poté další slavné mozaiky v Ravenně (bazilika San Vitale, nejdůležitější příklad raně křesťanské byzantské architektury, mauzoleum Gally Placidie, sestry římského císaře Honoria (vše UNESCO), odpoledne starobylá „učená, tučná a červená“ Bologna s nejstarší evropskou univerzitou, největším farním kostelem světa, hrobem sv. Dominika, sochařskými díly MichelangelaJacopa della Quercia, jednou z nejdůležitějších obrazáren Itálie a proslulou gastronomií. Návrat do hotelu, večeře, nocleh. 

4. den: Dopoledne prohlídka bizarního městečka Comacchio, které působí jako zmenšenina Benátek a je známé nakládanými úhoři, v případě zájmu lze v místním muzeu vidět starořímskou loď objevenou archeology. Po poledni příjezd do Ferrary (UNESCO) a podrobná prohlídka tohoto stále ještě nedoceněného města: gotická čtvrť, renesanční palácová čtvrť, katedrála, hrad rodu Este, renesanční letohrádky (Palazzina di Marfisa d’Este, Palazzo Schifanoia se slavnými freskami). Volno k procházkám, večeři apod. Přejezd na ubytování.

5. den: Po snídani odjezd do Aquileie, prohlídka archeologického areálu a jedné z největších raně křesťanských bazilik s mozaikami. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích, 3 × polopenzi, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, případné pobytové taxy, vstupné.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma