Urbino • San Marino • Rimini • Ravenna • Bologna • Ferrara 

Termíny | 11.–15. května | 7.–11. září 2022
Cena | 7 690 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 100 Kč

Zájezd do kraje Emilia-Romagna, kde se nachází neobyčejné množství památek světového významu: úchvatné byzantské mozaiky v Ravenně a okolí, románské chrámy, renesanční památky v Urbinu, Rimini, Bologni a Ferraře a mnoho jiného. Bez nočních přejezdů, s ubytováním u moře s polopenzí.

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách přes rakouské Alpy do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství Pomposa, ubytování v hotelu v přímořském letovisku, večeře.

2. den: Dopoledne si prohlédnete rodné město malíře Raffaella Santiho Urbino s vévodským palácem (prototyp renesanční rezidence) a obrazárnou (UNESCO), odpoledne navštívíte samostatnou republiku San Marino a v podvečer uvidíte středověké jádro města Rimini (Tempio Malatestiano, románské vládní paláce, hrad Malatestů). Návrat do hotelu, večeře.

3. den: Ráno prohlídka byzantského chrámu Sant’Apollinare in Classe s cennými mozaikami (UNESCO), poté další slavné mozaiky v Ravenně (bazilika San Vitale, která je nejdůležitějším příkladem raně křesťanské byzantské architektury, mauzoleum Gally Placidie, sestry římského císaře Honoria – vše UNESCO), odpoledne starobylá „učená, tučná a červená“ Bologna s nejstarší evropskou univerzitou, největším farním kostelem světa, hrobem sv. Dominika, sochařskými díly MichelangelaJacopa della Quercia, jednou z nejdůležitějších obrazáren Itálie a proslulou gastronomií. Návrat do hotelu, večeře.

4. den: Dopoledne prohlídka bizarního městečka Comacchio, které působí jako zmenšenina Benátek a je známé nakládanými úhoři, v případě zájmu lze v místním muzeu vidět starořímskou loď objevenou archeology. Po poledni příjezd do Ferrary (UNESCO) a podrobná prohlídka tohoto stále ještě nedoceněného města: gotická čtvrť, renesanční palácová čtvrť, katedrála, hrad rodu Este, renesanční letohrádky (Palazzina di Marfisa d’Este, Palazzo Schifanoia se slavnými freskami). Volno k procházkám, večeři apod. Přejezd na ubytování.

5. den: Po snídani odjezd do ČR, příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4x ubytování v hotelu*** ve dvoulůžkových pokojích, 3x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, případné pobytové taxy, vstupné do památkových objektů.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 200 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma