Jindřichův Hradec • Červená Lhota • Český Krumlov • Hluboká nad Vltavou • České Budějovice • Holašovice • Telč 

Termíny | 26. – 28. května | 15. – 17. září 2023    
Cena | 3 690 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 200 Kč   

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách do Jindřichova Hradce, prohlídka hradu a zámku. Přejezd na zámek Červená Lhota, prohlídka romantické stavby na jezeře, odpoledne v kraji rybníků – zastávka u rybníka Svět (hrobka Schwarzenbergů), procházka centrem Třeboně, ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka Českého Krumlova –  středověké město v malebném ohybu Vltavy s množstvím památek, druhým největším hradním komplexem v Čechách a krásným barokním parkem. Prohlídka renesančního letohrádku Viléma z Rožmberka Kratochvíle. Dále zámek Hluboká nad Vltavou, rozsáhlý park a galerie v jízdárně. Ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani prohlídka Českých Budějovic, centrum s Černou věží, přejezd do nedaleké obce Holašovice (UNESCO), která je nejpěknější ukázkou tzv. jihočeského selského baroka. Následuje cesta do středověkého kláštera Zlatá Koruna založeného králem Přemyslem Otakarem II., prohlídka. Cestou zpět zastávka v Telči, prohlídka města. Návrat do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění. 

Nástupní místa |

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 500 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 400 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 250 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno zdarma